Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18880901_0_204.tar application/x-tar 118.4 MB
bib13434192_18880903_0_205.tar application/x-tar 103.1 MB
bib13434192_18880904_0_206.tar application/x-tar 103.6 MB
bib13434192_18880905_0_207.tar application/x-tar 101.1 MB
bib13434192_18880906_0_208.tar application/x-tar 103.2 MB
bib13434192_18880907_0_209.tar application/x-tar 105.1 MB
bib13434192_18880908_0_210.tar application/x-tar 101.4 MB
bib13434192_18880910_0_211.tar application/x-tar 103.4 MB
bib13434192_18880911_0_212.tar application/x-tar 102.5 MB
bib13434192_18880912_0_213.tar application/x-tar 117.6 MB
bib13434192_18880913_0_214.tar application/x-tar 102.1 MB
bib13434192_18880914_0_215.tar application/x-tar 103.1 MB
bib13434192_18880915_0_216.tar application/x-tar 103.7 MB
bib13434192_18880917_0_217.tar application/x-tar 102.7 MB
bib13434192_18880918_0_218.tar application/x-tar 106.4 MB
bib13434192_18880919_0_219.tar application/x-tar 102.8 MB
bib13434192_18880920_0_220.tar application/x-tar 105.3 MB
bib13434192_18880921_0_221.tar application/x-tar 120.6 MB
bib13434192_18880922_0_222.tar application/x-tar 99.7 MB
bib13434192_18880924_0_223.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18880925_0_224.tar application/x-tar 121.1 MB
bib13434192_18880926_0_225.tar application/x-tar 120.7 MB
bib13434192_18880927_0_226.tar application/x-tar 105.5 MB
bib13434192_18880928_0_227.tar application/x-tar 102.9 MB
bib13434192_18880929_0_228.tar application/x-tar 120.0 MB