Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18880801_0_177.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18880802_0_178.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18880803_0_179.tar application/x-tar 101.9 MB
bib13434192_18880804_0_180.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18880806_0_181.tar application/x-tar 101.1 MB
bib13434192_18880807_0_182.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18880808_0_183.tar application/x-tar 103.1 MB
bib13434192_18880809_0_184.tar application/x-tar 100.9 MB
bib13434192_18880810_0_185.tar application/x-tar 101.1 MB
bib13434192_18880811_0_186.tar application/x-tar 100.1 MB
bib13434192_18880813_0_187.tar application/x-tar 102.0 MB
bib13434192_18880814_0_188.tar application/x-tar 101.6 MB
bib13434192_18880815_0_189.tar application/x-tar 101.8 MB
bib13434192_18880816_0_190.tar application/x-tar 102.3 MB
bib13434192_18880817_0_191.tar application/x-tar 100.3 MB
bib13434192_18880818_0_192.tar application/x-tar 101.5 MB
bib13434192_18880820_0_193.tar application/x-tar 100.5 MB
bib13434192_18880821_0_194.tar application/x-tar 100.5 MB
bib13434192_18880822_0_195.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18880823_0_196.tar application/x-tar 99.0 MB
bib13434192_18880824_0_197.tar application/x-tar 102.2 MB
bib13434192_18880825_0_198.tar application/x-tar 98.8 MB
bib13434192_18880827_0_199.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18880828_0_200.tar application/x-tar 101.4 MB
bib13434192_18880829_0_201.tar application/x-tar 101.5 MB
bib13434192_18880830_0_202.tar application/x-tar 102.1 MB
bib13434192_18880831_0_203.tar application/x-tar 101.8 MB