Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18880702_0_151.tar application/x-tar 102.0 MB
bib13434192_18880703_0_152.tar application/x-tar 103.1 MB
bib13434192_18880704_0_153.tar application/x-tar 101.6 MB
bib13434192_18880705_0_154.tar application/x-tar 100.9 MB
bib13434192_18880706_0_155.tar application/x-tar 100.7 MB
bib13434192_18880707_0_156.tar application/x-tar 119.9 MB
bib13434192_18880709_0_157.tar application/x-tar 101.2 MB
bib13434192_18880710_0_158.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18880711_0_159.tar application/x-tar 100.0 MB
bib13434192_18880712_0_160.tar application/x-tar 102.6 MB
bib13434192_18880713_0_161.tar application/x-tar 100.9 MB
bib13434192_18880714_0_162.tar application/x-tar 101.4 MB
bib13434192_18880716_0_163.tar application/x-tar 102.3 MB
bib13434192_18880717_0_164.tar application/x-tar 103.5 MB
bib13434192_18880718_0_165.tar application/x-tar 100.9 MB
bib13434192_18880719_0_166.tar application/x-tar 103.6 MB
bib13434192_18880720_0_167.tar application/x-tar 103.1 MB
bib13434192_18880721_0_168.tar application/x-tar 120.9 MB
bib13434192_18880723_0_169.tar application/x-tar 101.9 MB
bib13434192_18880724_0_170.tar application/x-tar 100.2 MB
bib13434192_18880725_0_171.tar application/x-tar 100.1 MB
bib13434192_18880726_0_172.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18880727_0_173.tar application/x-tar 99.6 MB
bib13434192_18880728_0_174.tar application/x-tar 101.4 MB
bib13434192_18880730_0_175.tar application/x-tar 100.6 MB
bib13434192_18880731_0_176.tar application/x-tar 100.4 MB