Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18880601_0_125.tar application/x-tar 102.5 MB
bib13434192_18880602_0_126.tar application/x-tar 120.8 MB
bib13434192_18880604_0_127.tar application/x-tar 121.0 MB
bib13434192_18880605_0_128.tar application/x-tar 103.6 MB
bib13434192_18880606_0_129.tar application/x-tar 102.0 MB
bib13434192_18880607_0_130.tar application/x-tar 103.9 MB
bib13434192_18880608_0_131.tar application/x-tar 102.6 MB
bib13434192_18880609_0_132.tar application/x-tar 120.5 MB
bib13434192_18880611_0_133.tar application/x-tar 120.5 MB
bib13434192_18880612_0_134.tar application/x-tar 102.3 MB
bib13434192_18880613_0_135.tar application/x-tar 104.0 MB
bib13434192_18880614_0_136.tar application/x-tar 105.7 MB
bib13434192_18880615_0_137.tar application/x-tar 120.7 MB
bib13434192_18880616_0_138.tar application/x-tar 121.2 MB
bib13434192_18880618_0_139.tar application/x-tar 121.3 MB
bib13434192_18880619_0_140.tar application/x-tar 103.2 MB
bib13434192_18880620_0_141.tar application/x-tar 102.6 MB
bib13434192_18880621_0_142.tar application/x-tar 102.4 MB
bib13434192_18880622_0_143.tar application/x-tar 120.5 MB
bib13434192_18880623_0_144.tar application/x-tar 119.8 MB
bib13434192_18880625_0_145.tar application/x-tar 104.1 MB
bib13434192_18880626_0_146.tar application/x-tar 102.2 MB
bib13434192_18880627_0_147.tar application/x-tar 119.6 MB
bib13434192_18880628_0_148.tar application/x-tar 103.2 MB
bib13434192_18880629_0_149.tar application/x-tar 120.3 MB
bib13434192_18880630_0_150.tar application/x-tar 119.5 MB