Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18880501_0_100.tar application/x-tar 119.5 MB
bib13434192_18880502_0_101.tar application/x-tar 102.2 MB
bib13434192_18880503_0_102.tar application/x-tar 102.1 MB
bib13434192_18880504_0_103.tar application/x-tar 102.6 MB
bib13434192_18880505_0_104.tar application/x-tar 119.4 MB
bib13434192_18880507_0_105.tar application/x-tar 120.5 MB
bib13434192_18880508_0_106.tar application/x-tar 101.4 MB
bib13434192_18880509_0_107.tar application/x-tar 119.5 MB
bib13434192_18880511_0_108.tar application/x-tar 120.0 MB
bib13434192_18880512_0_109.tar application/x-tar 102.8 MB
bib13434192_18880514_0_110.tar application/x-tar 120.1 MB
bib13434192_18880515_0_111.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18880516_0_112.tar application/x-tar 104.3 MB
bib13434192_18880517_0_113.tar application/x-tar 100.9 MB
bib13434192_18880518_0_114.tar application/x-tar 120.1 MB
bib13434192_18880519_0_115.tar application/x-tar 119.3 MB
bib13434192_18880522_0_116.tar application/x-tar 120.8 MB
bib13434192_18880523_0_117.tar application/x-tar 103.5 MB
bib13434192_18880524_0_118.tar application/x-tar 101.6 MB
bib13434192_18880525_0_119.tar application/x-tar 101.6 MB
bib13434192_18880526_0_120.tar application/x-tar 120.4 MB
bib13434192_18880528_0_121.tar application/x-tar 120.8 MB
bib13434192_18880529_0_122.tar application/x-tar 102.8 MB
bib13434192_18880530_0_123.tar application/x-tar 105.9 MB
bib13434192_18880531_0_124.tar application/x-tar 120.7 MB