Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18880403_0_76.tar application/x-tar 120.5 MB
bib13434192_18880404_0_77.tar application/x-tar 120.7 MB
bib13434192_18880405_0_78.tar application/x-tar 101.4 MB
bib13434192_18880406_0_79.tar application/x-tar 119.3 MB
bib13434192_18880407_0_80.tar application/x-tar 120.2 MB
bib13434192_18880409_0_81.tar application/x-tar 119.3 MB
bib13434192_18880410_0_82.tar application/x-tar 102.6 MB
bib13434192_18880411_0_83.tar application/x-tar 103.0 MB
bib13434192_18880412_0_84.tar application/x-tar 103.0 MB
bib13434192_18880413_0_85.tar application/x-tar 101.4 MB
bib13434192_18880414_0_86.tar application/x-tar 119.3 MB
bib13434192_18880416_0_87.tar application/x-tar 120.1 MB
bib13434192_18880417_0_88.tar application/x-tar 102.7 MB
bib13434192_18880418_0_89.tar application/x-tar 103.5 MB
bib13434192_18880419_0_90.tar application/x-tar 102.0 MB
bib13434192_18880420_0_91.tar application/x-tar 118.9 MB
bib13434192_18880421_0_92.tar application/x-tar 119.9 MB
bib13434192_18880423_0_93.tar application/x-tar 119.8 MB
bib13434192_18880424_0_94.tar application/x-tar 102.2 MB
bib13434192_18880425_0_95.tar application/x-tar 101.8 MB
bib13434192_18880426_0_96.tar application/x-tar 120.3 MB
bib13434192_18880427_0_97.tar application/x-tar 102.0 MB
bib13434192_18880428_0_98.tar application/x-tar 99.8 MB
bib13434192_18880430_0_99.tar application/x-tar 119.8 MB