Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18880301_0_51.tar application/x-tar 103.5 MB
bib13434192_18880302_0_52.tar application/x-tar 120.5 MB
bib13434192_18880303_0_53.tar application/x-tar 102.5 MB
bib13434192_18880305_0_54.tar application/x-tar 103.0 MB
bib13434192_18880306_0_55.tar application/x-tar 119.6 MB
bib13434192_18880307_0_56.tar application/x-tar 102.1 MB
bib13434192_18880308_0_57.tar application/x-tar 102.2 MB
bib13434192_18880309_0_58.tar application/x-tar 119.8 MB
bib13434192_18880310_0_59.tar application/x-tar 102.9 MB
bib13434192_18880312_0_60.tar application/x-tar 120.5 MB
bib13434192_18880313_0_61.tar application/x-tar 101.1 MB
bib13434192_18880314_0_62.tar application/x-tar 104.1 MB
bib13434192_18880315_0_63.tar application/x-tar 120.0 MB
bib13434192_18880316_0_64.tar application/x-tar 120.0 MB
bib13434192_18880317_0_65.tar application/x-tar 103.7 MB
bib13434192_18880319_0_66.tar application/x-tar 120.8 MB
bib13434192_18880320_0_67.tar application/x-tar 119.4 MB
bib13434192_18880321_0_68.tar application/x-tar 104.0 MB
bib13434192_18880322_0_69.tar application/x-tar 103.1 MB
bib13434192_18880323_0_70.tar application/x-tar 120.4 MB
bib13434192_18880326_0_71.tar application/x-tar 121.1 MB
bib13434192_18880327_0_72.tar application/x-tar 120.5 MB
bib13434192_18880328_0_73.tar application/x-tar 101.6 MB
bib13434192_18880329_0_74.tar application/x-tar 120.6 MB
bib13434192_18880331_0_75.tar application/x-tar 120.3 MB