Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18880201_0_26.tar application/x-tar 121.6 MB
bib13434192_18880202_0_27.tar application/x-tar 102.8 MB
bib13434192_18880203_0_28.tar application/x-tar 102.7 MB
bib13434192_18880204_0_29.tar application/x-tar 120.7 MB
bib13434192_18880206_0_30.tar application/x-tar 104.5 MB
bib13434192_18880207_0_31.tar application/x-tar 102.5 MB
bib13434192_18880208_0_32.tar application/x-tar 102.3 MB
bib13434192_18880209_0_33.tar application/x-tar 120.4 MB
bib13434192_18880210_0_34.tar application/x-tar 102.5 MB
bib13434192_18880211_0_35.tar application/x-tar 120.6 MB
bib13434192_18880213_0_36.tar application/x-tar 103.9 MB
bib13434192_18880214_0_37.tar application/x-tar 102.0 MB
bib13434192_18880215_0_38.tar application/x-tar 102.9 MB
bib13434192_18880216_0_39.tar application/x-tar 101.8 MB
bib13434192_18880217_0_40.tar application/x-tar 105.1 MB
bib13434192_18880218_0_41.tar application/x-tar 120.7 MB
bib13434192_18880220_0_42.tar application/x-tar 103.9 MB
bib13434192_18880221_0_43.tar application/x-tar 102.8 MB
bib13434192_18880222_0_44.tar application/x-tar 120.1 MB
bib13434192_18880223_0_45.tar application/x-tar 101.3 MB
bib13434192_18880224_0_46.tar application/x-tar 120.6 MB
bib13434192_18880225_0_47.tar application/x-tar 121.1 MB
bib13434192_18880227_0_48.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18880228_0_49.tar application/x-tar 119.5 MB
bib13434192_18880229_0_50.tar application/x-tar 103.5 MB