Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18880102_0_s.tar application/x-tar 120.8 MB
bib13434192_18880103_0_2.tar application/x-tar 102.2 MB
bib13434192_18880104_0_3.tar application/x-tar 100.7 MB
bib13434192_18880105_0_4.tar application/x-tar 101.9 MB
bib13434192_18880107_0_5.tar application/x-tar 104.2 MB
bib13434192_18880109_0_6.tar application/x-tar 103.7 MB
bib13434192_18880110_0_7.tar application/x-tar 103.1 MB
bib13434192_18880111_0_8.tar application/x-tar 104.2 MB
bib13434192_18880112_0_9.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18880113_0_10.tar application/x-tar 100.6 MB
bib13434192_18880114_0_11.tar application/x-tar 120.7 MB
bib13434192_18880116_0_12.tar application/x-tar 101.5 MB
bib13434192_18880117_0_13.tar application/x-tar 103.6 MB
bib13434192_18880118_0_14.tar application/x-tar 101.8 MB
bib13434192_18880119_0_15.tar application/x-tar 103.8 MB
bib13434192_18880120_0_16.tar application/x-tar 104.3 MB
bib13434192_18880121_0_17.tar application/x-tar 120.8 MB
bib13434192_18880123_0_18.tar application/x-tar 102.2 MB
bib13434192_18880124_0_19.tar application/x-tar 102.5 MB
bib13434192_18880125_0_20.tar application/x-tar 104.7 MB
bib13434192_18880126_0_21.tar application/x-tar 103.3 MB
bib13434192_18880127_0_22.tar application/x-tar 103.7 MB
bib13434192_18880128_0_23.tar application/x-tar 103.4 MB
bib13434192_18880130_0_24.tar application/x-tar 103.0 MB
bib13434192_18880131_0_25.tar application/x-tar 100.3 MB