Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18861201_0_279.tar application/x-tar 126.0 MB
bib13434192_18861202_0_280.tar application/x-tar 125.9 MB
bib13434192_18861203_0_281.tar application/x-tar 103.1 MB
bib13434192_18861204_0_282.tar application/x-tar 103.8 MB
bib13434192_18861206_0_283.tar application/x-tar 125.5 MB
bib13434192_18861207_0_284.tar application/x-tar 97.1 MB
bib13434192_18861208_0_285.tar application/x-tar 125.7 MB
bib13434192_18861209_0_286.tar application/x-tar 100.3 MB
bib13434192_18861210_0_287.tar application/x-tar 102.8 MB
bib13434192_18861211_0_288.tar application/x-tar 125.3 MB
bib13434192_18861213_0_289.tar application/x-tar 125.8 MB
bib13434192_18861214_0_290.tar application/x-tar 124.6 MB
bib13434192_18861215_0_291.tar application/x-tar 125.7 MB
bib13434192_18861216_0_292.tar application/x-tar 125.8 MB
bib13434192_18861217_0_293.tar application/x-tar 127.1 MB
bib13434192_18861218_0_294.tar application/x-tar 178.7 MB
bib13434192_18861220_0_295.tar application/x-tar 178.1 MB
bib13434192_18861221_0_296.tar application/x-tar 125.7 MB
bib13434192_18861222_0_297.tar application/x-tar 126.6 MB
bib13434192_18861223_0_298.tar application/x-tar 127.2 MB
bib13434192_18861224_0_299.tar application/x-tar 127.7 MB
bib13434192_18861227_0_300.tar application/x-tar 127.2 MB
bib13434192_18861228_0_301.tar application/x-tar 101.7 MB
bib13434192_18861229_0_302.tar application/x-tar 102.7 MB
bib13434192_18861230_0_303.tar application/x-tar 102.0 MB
bib13434192_18861231_0_304.tar application/x-tar 128.6 MB