Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18861101_0_253.tar application/x-tar 102.9 MB
bib13434192_18861102_0_254.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18861103_0_255.tar application/x-tar 102.4 MB
bib13434192_18861104_0_256.tar application/x-tar 102.6 MB
bib13434192_18861105_0_257.tar application/x-tar 102.1 MB
bib13434192_18861106_0_258.tar application/x-tar 126.7 MB
bib13434192_18861108_0_259.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18861109_0_260.tar application/x-tar 100.5 MB
bib13434192_18861110_0_261.tar application/x-tar 99.7 MB
bib13434192_18861111_0_262.tar application/x-tar 104.1 MB
bib13434192_18861112_0_263.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18861113_0_264.tar application/x-tar 127.4 MB
bib13434192_18861115_0_265.tar application/x-tar 101.7 MB
bib13434192_18861116_0_266.tar application/x-tar 101.3 MB
bib13434192_18861117_0_267.tar application/x-tar 125.6 MB
bib13434192_18861118_0_268.tar application/x-tar 100.9 MB
bib13434192_18861119_0_269.tar application/x-tar 99.9 MB
bib13434192_18861120_0_270.tar application/x-tar 128.2 MB
bib13434192_18861122_0_271.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18861123_0_272.tar application/x-tar 102.3 MB
bib13434192_18861124_0_273.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18861125_0_274.tar application/x-tar 103.5 MB
bib13434192_18861126_0_275.tar application/x-tar 126.4 MB
bib13434192_18861127_0_276.tar application/x-tar 126.0 MB
bib13434192_18861129_0_277.tar application/x-tar 125.5 MB
bib13434192_18861130_0_278.tar application/x-tar 100.4 MB