Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18861001_0_227.tar application/x-tar 126.7 MB
bib13434192_18861002_0_228.tar application/x-tar 125.9 MB
bib13434192_18861004_0_229.tar application/x-tar 103.1 MB
bib13434192_18861005_0_230.tar application/x-tar 126.9 MB
bib13434192_18861006_0_231.tar application/x-tar 100.4 MB
bib13434192_18861007_0_232.tar application/x-tar 102.5 MB
bib13434192_18861008_0_233.tar application/x-tar 102.6 MB
bib13434192_18861009_0_234.tar application/x-tar 127.5 MB
bib13434192_18861011_0_235.tar application/x-tar 126.6 MB
bib13434192_18861012_0_236.tar application/x-tar 102.7 MB
bib13434192_18861013_0_237.tar application/x-tar 127.4 MB
bib13434192_18861014_0_238.tar application/x-tar 101.6 MB
bib13434192_18861015_0_239.tar application/x-tar 127.1 MB
bib13434192_18861016_0_240.tar application/x-tar 126.6 MB
bib13434192_18861018_0_241.tar application/x-tar 102.0 MB
bib13434192_18861019_0_242.tar application/x-tar 101.6 MB
bib13434192_18861020_0_243.tar application/x-tar 102.4 MB
bib13434192_18861021_0_244.tar application/x-tar 103.3 MB
bib13434192_18861022_0_245.tar application/x-tar 101.8 MB
bib13434192_18861023_0_246.tar application/x-tar 127.7 MB
bib13434192_18861025_0_247.tar application/x-tar 127.8 MB
bib13434192_18861026_0_248.tar application/x-tar 102.1 MB
bib13434192_18861027_0_249.tar application/x-tar 100.5 MB
bib13434192_18861028_0_250.tar application/x-tar 101.7 MB
bib13434192_18861029_0_251.tar application/x-tar 127.6 MB
bib13434192_18861030_0_252.tar application/x-tar 126.3 MB