Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18860901_0_201.tar application/x-tar 102.5 MB
bib13434192_18860902_0_202.tar application/x-tar 102.7 MB
bib13434192_18860903_0_203.tar application/x-tar 102.7 MB
bib13434192_18860904_0_204.tar application/x-tar 102.6 MB
bib13434192_18860906_0_205.tar application/x-tar 102.2 MB
bib13434192_18860907_0_206.tar application/x-tar 102.0 MB
bib13434192_18860908_0_207.tar application/x-tar 101.9 MB
bib13434192_18860909_0_208.tar application/x-tar 102.4 MB
bib13434192_18860910_0_209.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18860911_0_210.tar application/x-tar 102.0 MB
bib13434192_18860913_0_211.tar application/x-tar 102.3 MB
bib13434192_18860914_0_212.tar application/x-tar 100.0 MB
bib13434192_18860915_0_213.tar application/x-tar 127.7 MB
bib13434192_18860916_0_214.tar application/x-tar 100.9 MB
bib13434192_18860917_0_215.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18860918_0_216.tar application/x-tar 127.2 MB
bib13434192_18860920_0_217.tar application/x-tar 125.2 MB
bib13434192_18860921_0_218.tar application/x-tar 102.6 MB
bib13434192_18860922_0_219.tar application/x-tar 127.7 MB
bib13434192_18860923_0_220.tar application/x-tar 128.7 MB
bib13434192_18860924_0_221.tar application/x-tar 101.8 MB
bib13434192_18860925_0_222.tar application/x-tar 127.7 MB
bib13434192_18860927_0_223.tar application/x-tar 100.1 MB
bib13434192_18860928_0_224.tar application/x-tar 127.1 MB
bib13434192_18860929_0_225.tar application/x-tar 100.7 MB
bib13434192_18860930_0_226.tar application/x-tar 99.3 MB