Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18860701_0_148.tar application/x-tar 98.3 MB
bib13434192_18860702_0_149.tar application/x-tar 102.2 MB
bib13434192_18860703_0_150.tar application/x-tar 99.6 MB
bib13434192_18860705_0_151.tar application/x-tar 101.7 MB
bib13434192_18860706_0_152.tar application/x-tar 97.6 MB
bib13434192_18860707_0_153.tar application/x-tar 100.6 MB
bib13434192_18860708_0_154.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18860709_0_155.tar application/x-tar 101.7 MB
bib13434192_18860710_0_156.tar application/x-tar 97.8 MB
bib13434192_18860712_0_157.tar application/x-tar 148.8 MB
bib13434192_18860713_0_158.tar application/x-tar 122.6 MB
bib13434192_18860714_0_159.tar application/x-tar 125.0 MB
bib13434192_18860715_0_160.tar application/x-tar 174.4 MB
bib13434192_18860716_0_161.tar application/x-tar 125.6 MB
bib13434192_18860717_0_162.tar application/x-tar 124.9 MB
bib13434192_18860719_0_163.tar application/x-tar 126.0 MB
bib13434192_18860720_0_164.tar application/x-tar 100.0 MB
bib13434192_18860721_0_165.tar application/x-tar 100.1 MB
bib13434192_18860722_0_166.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18860723_0_167.tar application/x-tar 101.5 MB
bib13434192_18860724_0_168.tar application/x-tar 99.9 MB
bib13434192_18860726_0_169.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18860727_0_170.tar application/x-tar 100.1 MB
bib13434192_18860728_0_171.tar application/x-tar 100.9 MB
bib13434192_18860729_0_172.tar application/x-tar 99.5 MB
bib13434192_18860730_0_173.tar application/x-tar 100.4 MB
bib13434192_18860731_0_174.tar application/x-tar 101.3 MB