Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18860601_0_125.tar application/x-tar 101.5 MB
bib13434192_18860602_0_126.tar application/x-tar 100.6 MB
bib13434192_18860604_0_127.tar application/x-tar 100.7 MB
bib13434192_18860605_0_128.tar application/x-tar 151.1 MB
bib13434192_18860607_0_129.tar application/x-tar 100.0 MB
bib13434192_18860608_0_130.tar application/x-tar 99.8 MB
bib13434192_18860609_0_131.tar application/x-tar 100.4 MB
bib13434192_18860610_0_132.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18860611_0_133.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18860612_0_134.tar application/x-tar 152.0 MB
bib13434192_18860615_0_135.tar application/x-tar 99.2 MB
bib13434192_18860616_0_136.tar application/x-tar 100.0 MB
bib13434192_18860617_0_137.tar application/x-tar 100.2 MB
bib13434192_18860618_0_138.tar application/x-tar 99.9 MB
bib13434192_18860619_0_139.tar application/x-tar 99.0 MB
bib13434192_18860621_0_140.tar application/x-tar 101.7 MB
bib13434192_18860622_0_141.tar application/x-tar 100.3 MB
bib13434192_18860623_0_142.tar application/x-tar 100.7 MB
bib13434192_18860625_0_143.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18860626_0_144.tar application/x-tar 99.7 MB
bib13434192_18860628_0_145.tar application/x-tar 100.0 MB
bib13434192_18860629_0_146.tar application/x-tar 98.7 MB
bib13434192_18860630_0_147.tar application/x-tar 99.8 MB