Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18860501_0_99.tar application/x-tar 99.5 MB
bib13434192_18860503_0_100.tar application/x-tar 146.6 MB
bib13434192_18860504_0_101.tar application/x-tar 97.7 MB
bib13434192_18860505_0_102.tar application/x-tar 99.6 MB
bib13434192_18860506_0_103.tar application/x-tar 99.9 MB
bib13434192_18860507_0_104.tar application/x-tar 101.2 MB
bib13434192_18860508_0_105.tar application/x-tar 100.1 MB
bib13434192_18860510_0_106.tar application/x-tar 100.2 MB
bib13434192_18860511_0_107.tar application/x-tar 99.6 MB
bib13434192_18860512_0_108.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18860513_0_109.tar application/x-tar 100.5 MB
bib13434192_18860514_0_110.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18860515_0_111.tar application/x-tar 177.4 MB
bib13434192_18860517_0_112.tar application/x-tar 99.8 MB
bib13434192_18860518_0_113.tar application/x-tar 100.0 MB
bib13434192_18860519_0_114.tar application/x-tar 100.0 MB
bib13434192_18860520_0_115.tar application/x-tar 99.2 MB
bib13434192_18860521_0_116.tar application/x-tar 99.5 MB
bib13434192_18860522_0_117.tar application/x-tar 99.1 MB
bib13434192_18860524_0_118.tar application/x-tar 98.7 MB
bib13434192_18860525_0_119.tar application/x-tar 99.4 MB
bib13434192_18860526_0_120.tar application/x-tar 100.1 MB
bib13434192_18860527_0_121.tar application/x-tar 99.0 MB
bib13434192_18860528_0_122.tar application/x-tar 99.0 MB
bib13434192_18860529_0_123.tar application/x-tar 176.2 MB
bib13434192_18860531_0_124.tar application/x-tar 98.7 MB