Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18860401_0_75.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18860402_0_76.tar application/x-tar 100.0 MB
bib13434192_18860403_0_77.tar application/x-tar 100.1 MB
bib13434192_18860405_0_78.tar application/x-tar 99.8 MB
bib13434192_18860406_0_79.tar application/x-tar 101.6 MB
bib13434192_18860407_0_80.tar application/x-tar 101.3 MB
bib13434192_18860408_0_81.tar application/x-tar 99.5 MB
bib13434192_18860409_0_82.tar application/x-tar 100.4 MB
bib13434192_18860410_0_83.tar application/x-tar 98.9 MB
bib13434192_18860412_0_84.tar application/x-tar 100.3 MB
bib13434192_18860413_0_85.tar application/x-tar 100.4 MB
bib13434192_18860414_0_86.tar application/x-tar 101.4 MB
bib13434192_18860415_0_87.tar application/x-tar 98.8 MB
bib13434192_18860416_0_88.tar application/x-tar 102.3 MB
bib13434192_18860417_0_89.tar application/x-tar 99.7 MB
bib13434192_18860419_0_90.tar application/x-tar 100.2 MB
bib13434192_18860420_0_91.tar application/x-tar 99.2 MB
bib13434192_18860421_0_92.tar application/x-tar 100.2 MB
bib13434192_18860422_0_93.tar application/x-tar 199.8 MB
bib13434192_18860424_0_94.tar application/x-tar 100.0 MB
bib13434192_18860427_0_95.tar application/x-tar 97.4 MB
bib13434192_18860428_0_96.tar application/x-tar 99.5 MB
bib13434192_18860429_0_97.tar application/x-tar 100.9 MB
bib13434192_18860430_0_98.tar application/x-tar 99.6 MB