Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18860301_0_49.tar application/x-tar 99.7 MB
bib13434192_18860302_0_50.tar application/x-tar 99.9 MB
bib13434192_18860303_0_51.tar application/x-tar 100.7 MB
bib13434192_18860304_0_52.tar application/x-tar 99.5 MB
bib13434192_18860305_0_53.tar application/x-tar 141.8 MB
bib13434192_18860306_0_54.tar application/x-tar 99.0 MB
bib13434192_18860308_0_55.tar application/x-tar 100.0 MB
bib13434192_18860309_0_56.tar application/x-tar 101.1 MB
bib13434192_18860310_0_57.tar application/x-tar 99.3 MB
bib13434192_18860311_0_58.tar application/x-tar 100.7 MB
bib13434192_18860312_0_59.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18860313_0_60.tar application/x-tar 152.2 MB
bib13434192_18860315_0_61.tar application/x-tar 101.2 MB
bib13434192_18860316_0_62.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18860317_0_63.tar application/x-tar 101.3 MB
bib13434192_18860318_0_64.tar application/x-tar 98.8 MB
bib13434192_18860319_0_65.tar application/x-tar 100.9 MB
bib13434192_18860320_0_66.tar application/x-tar 98.9 MB
bib13434192_18860322_0_67.tar application/x-tar 100.8 MB
bib13434192_18860323_0_68.tar application/x-tar 99.9 MB
bib13434192_18860324_0_69.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18860326_0_70.tar application/x-tar 97.1 MB
bib13434192_18860327_0_71.tar application/x-tar 141.8 MB
bib13434192_18860329_0_72.tar application/x-tar 99.0 MB
bib13434192_18860330_0_73.tar application/x-tar 101.1 MB
bib13434192_18860331_0_74.tar application/x-tar 103.0 MB