Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18860201_0_25.tar application/x-tar 100.3 MB
bib13434192_18860202_0_26.tar application/x-tar 101.6 MB
bib13434192_18860203_0_27.tar application/x-tar 101.6 MB
bib13434192_18860204_0_28.tar application/x-tar 100.4 MB
bib13434192_18860205_0_29.tar application/x-tar 100.2 MB
bib13434192_18860206_0_30.tar application/x-tar 101.2 MB
bib13434192_18860208_0_31.tar application/x-tar 98.7 MB
bib13434192_18860209_0_32.tar application/x-tar 99.3 MB
bib13434192_18860210_0_33.tar application/x-tar 99.6 MB
bib13434192_18860211_0_34.tar application/x-tar 98.6 MB
bib13434192_18860212_0_35.tar application/x-tar 98.5 MB
bib13434192_18860213_0_36.tar application/x-tar 98.7 MB
bib13434192_18860215_0_37.tar application/x-tar 97.8 MB
bib13434192_18860216_0_38.tar application/x-tar 100.4 MB
bib13434192_18860217_0_39.tar application/x-tar 98.2 MB
bib13434192_18860218_0_40.tar application/x-tar 98.3 MB
bib13434192_18860219_0_41.tar application/x-tar 100.5 MB
bib13434192_18860220_0_42.tar application/x-tar 100.1 MB
bib13434192_18860222_0_43.tar application/x-tar 99.1 MB
bib13434192_18860223_0_44.tar application/x-tar 100.2 MB
bib13434192_18860224_0_45.tar application/x-tar 100.5 MB
bib13434192_18860225_0_46.tar application/x-tar 98.5 MB
bib13434192_18860226_0_47.tar application/x-tar 100.5 MB
bib13434192_18860227_0_48.tar application/x-tar 99.9 MB