Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18841218_0_1.tar application/x-tar 133.7 MB
bib13434192_18841219_0_295.tar application/x-tar 107.4 MB
bib13434192_18841219_0_295B.tar application/x-tar 78.5 MB
bib13434192_18841220_0_2.tar application/x-tar 162.1 MB
bib13434192_18841222_0_297.tar application/x-tar 104.8 MB
bib13434192_18841222_0_297B.tar application/x-tar 40.0 MB
bib13434192_18841223_0_3.tar application/x-tar 123.6 MB
bib13434192_18841224_0_4.tar application/x-tar 82.3 MB
bib13434192_18841229_0_5.tar application/x-tar 83.1 MB
bib13434192_18841230_0_6.tar application/x-tar 81.5 MB
bib13434192_18841231_0_7.tar application/x-tar 82.2 MB