Dagens Nyheter 1864-1900

Digitaliserad version av Dagens Nyheter

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.2 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13991099_18810801_0_5045.tar application/x-tar 93.7 MB
bib13991099_18810802_0_5046.tar application/x-tar 93.8 MB
bib13991099_18810803_0_5047.tar application/x-tar 93.5 MB
bib13991099_18810804_0_5048.tar application/x-tar 94.9 MB
bib13991099_18810805_0_5049.tar application/x-tar 109.8 MB
bib13991099_18810806_0_5050.tar application/x-tar 109.5 MB
bib13991099_18810808_0_5051.tar application/x-tar 109.5 MB
bib13991099_18810809_0_5052.tar application/x-tar 83.9 MB
bib13991099_18810810_0_5053.tar application/x-tar 96.7 MB
bib13991099_18810811_0_5054.tar application/x-tar 96.1 MB
bib13991099_18810812_0_5055.tar application/x-tar 92.8 MB
bib13991099_18810813_0_5056.tar application/x-tar 110.9 MB
bib13991099_18810815_0_5057.tar application/x-tar 110.5 MB
bib13991099_18810816_0_5058.tar application/x-tar 93.6 MB
bib13991099_18810817_0_5059.tar application/x-tar 92.9 MB
bib13991099_18810818_0_5060.tar application/x-tar 116.5 MB
bib13991099_18810819_0_5061.tar application/x-tar 110.7 MB
bib13991099_18810820_0_5062.tar application/x-tar 109.8 MB
bib13991099_18810822_0_5063.tar application/x-tar 110.6 MB
bib13991099_18810823_0_5064.tar application/x-tar 96.2 MB
bib13991099_18810824_0_5065.tar application/x-tar 109.8 MB
bib13991099_18810825_0_5066.tar application/x-tar 94.9 MB
bib13991099_18810826_0_5067.tar application/x-tar 109.8 MB
bib13991099_18810827_0_5068.tar application/x-tar 109.3 MB
bib13991099_18810829_0_5069.tar application/x-tar 110.5 MB
bib13991099_18810830_0_5070.tar application/x-tar 95.0 MB
bib13991099_18810831_0_5071.tar application/x-tar 109.4 MB