Dagens Nyheter 1864-1900

Digitaliserad version av Dagens Nyheter

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.2 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13991099_18810701_0_5019.tar application/x-tar 97.8 MB
bib13991099_18810702_0_5020.tar application/x-tar 107.1 MB
bib13991099_18810704_0_5021.tar application/x-tar 95.3 MB
bib13991099_18810705_0_5022.tar application/x-tar 94.5 MB
bib13991099_18810706_0_5023.tar application/x-tar 94.5 MB
bib13991099_18810707_0_5024.tar application/x-tar 111.1 MB
bib13991099_18810708_0_5025.tar application/x-tar 96.4 MB
bib13991099_18810709_0_5026.tar application/x-tar 107.0 MB
bib13991099_18810711_0_5027.tar application/x-tar 93.9 MB
bib13991099_18810712_0_5028.tar application/x-tar 95.6 MB
bib13991099_18810713_0_5029.tar application/x-tar 110.3 MB
bib13991099_18810714_0_5030.tar application/x-tar 94.1 MB
bib13991099_18810715_0_5031.tar application/x-tar 110.1 MB
bib13991099_18810716_0_5032.tar application/x-tar 109.0 MB
bib13991099_18810718_0_5033.tar application/x-tar 95.0 MB
bib13991099_18810719_0_5034.tar application/x-tar 95.4 MB
bib13991099_18810720_0_5035.tar application/x-tar 110.4 MB
bib13991099_18810721_0_5036.tar application/x-tar 94.9 MB
bib13991099_18810722_0_5037.tar application/x-tar 110.0 MB
bib13991099_18810723_0_5038.tar application/x-tar 109.3 MB
bib13991099_18810725_0_5039.tar application/x-tar 93.6 MB
bib13991099_18810726_0_5040.tar application/x-tar 93.9 MB
bib13991099_18810727_0_5041.tar application/x-tar 94.3 MB
bib13991099_18810728_0_5042.tar application/x-tar 93.7 MB
bib13991099_18810729_0_5043.tar application/x-tar 95.3 MB
bib13991099_18810730_0_5044.tar application/x-tar 108.9 MB