Dagens Nyheter 1864-1900

Digitaliserad version av Dagens Nyheter

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.2 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13991099_18810201_0_4896.tar application/x-tar 108.4 MB
bib13991099_18810202_0_4897.tar application/x-tar 106.8 MB
bib13991099_18810203_0_4898.tar application/x-tar 91.9 MB
bib13991099_18810204_0_4899.tar application/x-tar 106.6 MB
bib13991099_18810205_0_4900A.tar application/x-tar 65.3 MB
bib13991099_18810205_0_4900B.tar application/x-tar 93.9 MB
bib13991099_18810207_0_4901.tar application/x-tar 107.9 MB
bib13991099_18810208_0_4902.tar application/x-tar 92.2 MB
bib13991099_18810209_0_4903.tar application/x-tar 106.2 MB
bib13991099_18810210_0_4904.tar application/x-tar 83.0 MB
bib13991099_18810211_0_4905.tar application/x-tar 106.0 MB
bib13991099_18810212_0_4906.tar application/x-tar 106.5 MB
bib13991099_18810214_0_4907.tar application/x-tar 94.3 MB
bib13991099_18810215_0_4908.tar application/x-tar 91.7 MB
bib13991099_18810216_0_4909.tar application/x-tar 104.2 MB
bib13991099_18810217_0_4910.tar application/x-tar 92.2 MB
bib13991099_18810218_0_4911.tar application/x-tar 91.0 MB
bib13991099_18810219_0_4912A.tar application/x-tar 64.0 MB
bib13991099_18810219_0_4912B.tar application/x-tar 90.5 MB
bib13991099_18810221_0_4913.tar application/x-tar 104.8 MB
bib13991099_18810222_0_4914.tar application/x-tar 90.1 MB
bib13991099_18810223_0_4915.tar application/x-tar 105.4 MB
bib13991099_18810224_0_4916.tar application/x-tar 92.0 MB
bib13991099_18810225_0_4917.tar application/x-tar 104.7 MB
bib13991099_18810226_0_4918A.tar application/x-tar 67.4 MB
bib13991099_18810226_0_4918B.tar application/x-tar 92.0 MB
bib13991099_18810228_0_4919.tar application/x-tar 102.9 MB