Dagens Nyheter 1864-1900

Digitaliserad version av Dagens Nyheter

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.2 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13991099_18721001_0_2366.tar application/x-tar 71.5 MB
bib13991099_18721002_0_2367.tar application/x-tar 71.0 MB
bib13991099_18721003_0_2368.tar application/x-tar 64.2 MB
bib13991099_18721004_0_2369.tar application/x-tar 65.3 MB
bib13991099_18721005_0_2370.tar application/x-tar 76.5 MB
bib13991099_18721007_0_2371.tar application/x-tar 71.0 MB
bib13991099_18721008_0_2372.tar application/x-tar 71.5 MB
bib13991099_18721009_0_2373.tar application/x-tar 68.3 MB
bib13991099_18721010_0_2374.tar application/x-tar 65.3 MB
bib13991099_18721011_0_2375.tar application/x-tar 63.2 MB
bib13991099_18721012_0_2376.tar application/x-tar 70.8 MB
bib13991099_18721014_0_2377.tar application/x-tar 66.1 MB
bib13991099_18721015_0_2378.tar application/x-tar 68.7 MB
bib13991099_18721016_0_2379.tar application/x-tar 65.4 MB
bib13991099_18721017_0_2380.tar application/x-tar 70.0 MB
bib13991099_18721018_0_2381.tar application/x-tar 65.3 MB
bib13991099_18721019_0_2382.tar application/x-tar 69.4 MB
bib13991099_18721021_0_2383.tar application/x-tar 69.7 MB
bib13991099_18721022_0_2384.tar application/x-tar 65.4 MB
bib13991099_18721023_0_2385.tar application/x-tar 69.5 MB
bib13991099_18721024_0_2386.tar application/x-tar 65.7 MB
bib13991099_18721025_0_2387.tar application/x-tar 58.4 MB
bib13991099_18721026_0_2388.tar application/x-tar 75.0 MB
bib13991099_18721028_0_2389.tar application/x-tar 64.8 MB
bib13991099_18721029_0_2390.tar application/x-tar 64.5 MB
bib13991099_18721030_0_2391.tar application/x-tar 71.0 MB
bib13991099_18721031_0_2392.tar application/x-tar 57.4 MB