Dagens Nyheter 1864-1900

Digitaliserad version av Dagens Nyheter

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.2 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13991099_18661201_0_585.tar application/x-tar 61.1 MB
bib13991099_18661203_0_586.tar application/x-tar 50.2 MB
bib13991099_18661204_0_587.tar application/x-tar 59.1 MB
bib13991099_18661205_0_588.tar application/x-tar 49.6 MB
bib13991099_18661206_0_589.tar application/x-tar 50.1 MB
bib13991099_18661207_0_590.tar application/x-tar 60.3 MB
bib13991099_18661208_0_591.tar application/x-tar 61.6 MB
bib13991099_18661210_0_592.tar application/x-tar 60.6 MB
bib13991099_18661211_0_593.tar application/x-tar 50.6 MB
bib13991099_18661212_0_594.tar application/x-tar 61.1 MB
bib13991099_18661213_0_595.tar application/x-tar 62.3 MB
bib13991099_18661214_0_596.tar application/x-tar 60.3 MB
bib13991099_18661215_0_597.tar application/x-tar 61.2 MB
bib13991099_18661217_0_598.tar application/x-tar 62.2 MB
bib13991099_18661218_0_599.tar application/x-tar 61.0 MB
bib13991099_18661219_0_600.tar application/x-tar 61.0 MB
bib13991099_18661220_0_601.tar application/x-tar 61.7 MB
bib13991099_18661221_0_602.tar application/x-tar 61.8 MB
bib13991099_18661222_0_603.tar application/x-tar 61.2 MB
bib13991099_18661224_0_604.tar application/x-tar 61.5 MB
bib13991099_18661227_0_605.tar application/x-tar 49.5 MB
bib13991099_18661228_0_606.tar application/x-tar 50.6 MB
bib13991099_18661229_0_607.tar application/x-tar 62.1 MB
bib13991099_18661231_0_608.tar application/x-tar 59.7 MB