Dagens Nyheter 1864-1900

Digitaliserad version av Dagens Nyheter

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.2 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13991099_18661101_0_559.tar application/x-tar 50.3 MB
bib13991099_18661102_0_560.tar application/x-tar 60.8 MB
bib13991099_18661103_0_561.tar application/x-tar 61.1 MB
bib13991099_18661105_0_562.tar application/x-tar 50.3 MB
bib13991099_18661106_0_563.tar application/x-tar 49.5 MB
bib13991099_18661107_0_564.tar application/x-tar 61.1 MB
bib13991099_18661108_0_565.tar application/x-tar 49.4 MB
bib13991099_18661109_0_566.tar application/x-tar 60.9 MB
bib13991099_18661110_0_567.tar application/x-tar 60.7 MB
bib13991099_18661112_0_568.tar application/x-tar 49.6 MB
bib13991099_18661113_0_569.tar application/x-tar 61.0 MB
bib13991099_18661114_0_570.tar application/x-tar 50.0 MB
bib13991099_18661115_0_571.tar application/x-tar 50.2 MB
bib13991099_18661116_0_572.tar application/x-tar 61.0 MB
bib13991099_18661117_0_573.tar application/x-tar 51.1 MB
bib13991099_18661119_0_574.tar application/x-tar 51.1 MB
bib13991099_18661120_0_575.tar application/x-tar 60.6 MB
bib13991099_18661121_0_576.tar application/x-tar 50.4 MB
bib13991099_18661122_0_577.tar application/x-tar 50.7 MB
bib13991099_18661123_0_578.tar application/x-tar 49.4 MB
bib13991099_18661124_0_579.tar application/x-tar 61.2 MB
bib13991099_18661126_0_580.tar application/x-tar 50.8 MB
bib13991099_18661127_0_581.tar application/x-tar 61.4 MB
bib13991099_18661128_0_582.tar application/x-tar 61.0 MB
bib13991099_18661129_0_583.tar application/x-tar 50.9 MB
bib13991099_18661130_0_584.tar application/x-tar 49.5 MB