Dagens Nyheter 1864-1900

Digitaliserad version av Dagens Nyheter

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.2 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13991099_18661001_0_532.tar application/x-tar 49.8 MB
bib13991099_18661002_0_533.tar application/x-tar 51.0 MB
bib13991099_18661003_0_534.tar application/x-tar 50.5 MB
bib13991099_18661004_0_535.tar application/x-tar 49.9 MB
bib13991099_18661005_0_536.tar application/x-tar 61.5 MB
bib13991099_18661006_0_537.tar application/x-tar 60.7 MB
bib13991099_18661008_0_538.tar application/x-tar 49.7 MB
bib13991099_18661009_0_539.tar application/x-tar 50.2 MB
bib13991099_18661010_0_540.tar application/x-tar 50.1 MB
bib13991099_18661011_0_541.tar application/x-tar 60.6 MB
bib13991099_18661012_0_542.tar application/x-tar 61.2 MB
bib13991099_18661013_0_543.tar application/x-tar 61.8 MB
bib13991099_18661015_0_544.tar application/x-tar 61.3 MB
bib13991099_18661016_0_545.tar application/x-tar 50.8 MB
bib13991099_18661017_0_546.tar application/x-tar 49.8 MB
bib13991099_18661018_0_547.tar application/x-tar 50.1 MB
bib13991099_18661019_0_548.tar application/x-tar 61.5 MB
bib13991099_18661020_0_549.tar application/x-tar 61.5 MB
bib13991099_18661022_0_550.tar application/x-tar 49.9 MB
bib13991099_18661023_0_551.tar application/x-tar 60.1 MB
bib13991099_18661024_0_552.tar application/x-tar 61.1 MB
bib13991099_18661025_0_553.tar application/x-tar 50.9 MB
bib13991099_18661026_0_554.tar application/x-tar 61.4 MB
bib13991099_18661027_0_555.tar application/x-tar 61.0 MB
bib13991099_18661029_0_556.tar application/x-tar 49.9 MB
bib13991099_18661030_0_557.tar application/x-tar 60.0 MB
bib13991099_18661031_0_558.tar application/x-tar 62.4 MB