Dagens Nyheter 1864-1900

Digitaliserad version av Dagens Nyheter

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.2 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13991099_18660601_0_428.tar application/x-tar 50.3 MB
bib13991099_18660602_0_429.tar application/x-tar 50.2 MB
bib13991099_18660604_0_430.tar application/x-tar 63.7 MB
bib13991099_18660605_0_431.tar application/x-tar 50.0 MB
bib13991099_18660606_0_432.tar application/x-tar 60.8 MB
bib13991099_18660607_0_433.tar application/x-tar 61.7 MB
bib13991099_18660608_0_434.tar application/x-tar 60.9 MB
bib13991099_18660609_0_435.tar application/x-tar 50.7 MB
bib13991099_18660611_0_436.tar application/x-tar 51.0 MB
bib13991099_18660612_0_437.tar application/x-tar 50.7 MB
bib13991099_18660613_0_438.tar application/x-tar 51.1 MB
bib13991099_18660614_0_439.tar application/x-tar 61.0 MB
bib13991099_18660615_0_440.tar application/x-tar 61.7 MB
bib13991099_18660616_0_441.tar application/x-tar 61.3 MB
bib13991099_18660618_0_442.tar application/x-tar 61.0 MB
bib13991099_18660619_0_443.tar application/x-tar 61.1 MB
bib13991099_18660620_0_444.tar application/x-tar 62.0 MB
bib13991099_18660621_0_445.tar application/x-tar 61.2 MB
bib13991099_18660622_0_446.tar application/x-tar 61.7 MB
bib13991099_18660623_0_447.tar application/x-tar 61.4 MB
bib13991099_18660625_0_448.tar application/x-tar 50.1 MB
bib13991099_18660626_0_449.tar application/x-tar 50.2 MB
bib13991099_18660627_0_450.tar application/x-tar 61.3 MB
bib13991099_18660628_0_451.tar application/x-tar 61.4 MB
bib13991099_18660629_0_452.tar application/x-tar 62.6 MB
bib13991099_18660630_0_453.tar application/x-tar 61.9 MB