Dagens Nyheter 1864-1900

Digitaliserad version av Dagens Nyheter

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.2 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13991099_18660501_0_403.tar application/x-tar 50.2 MB
bib13991099_18660502_0_404.tar application/x-tar 50.6 MB
bib13991099_18660503_0_405.tar application/x-tar 60.7 MB
bib13991099_18660504_0_406.tar application/x-tar 60.8 MB
bib13991099_18660505_0_407.tar application/x-tar 61.0 MB
bib13991099_18660507_0_408.tar application/x-tar 50.7 MB
bib13991099_18660508_0_409.tar application/x-tar 49.6 MB
bib13991099_18660509_0_410.tar application/x-tar 49.9 MB
bib13991099_18660511_0_411.tar application/x-tar 49.5 MB
bib13991099_18660512_0_412.tar application/x-tar 60.8 MB
bib13991099_18660514_0_413.tar application/x-tar 50.3 MB
bib13991099_18660515_0_414.tar application/x-tar 50.0 MB
bib13991099_18660516_0_415.tar application/x-tar 50.1 MB
bib13991099_18660517_0_416.tar application/x-tar 61.0 MB
bib13991099_18660518_0_417.tar application/x-tar 60.8 MB
bib13991099_18660519_0_418.tar application/x-tar 61.4 MB
bib13991099_18660522_0_419.tar application/x-tar 50.3 MB
bib13991099_18660523_0_420.tar application/x-tar 49.9 MB
bib13991099_18660524_0_421.tar application/x-tar 49.7 MB
bib13991099_18660525_0_422.tar application/x-tar 50.0 MB
bib13991099_18660526_0_423.tar application/x-tar 49.6 MB
bib13991099_18660528_0_424.tar application/x-tar 60.8 MB
bib13991099_18660529_0_425.tar application/x-tar 60.9 MB
bib13991099_18660530_0_426.tar application/x-tar 61.2 MB
bib13991099_18660531_0_427.tar application/x-tar 50.6 MB