Dagens Nyheter 1864-1900

Digitaliserad version av Dagens Nyheter

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.2 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13991099_18660403_0_379.tar application/x-tar 61.8 MB
bib13991099_18660404_0_380.tar application/x-tar 50.2 MB
bib13991099_18660405_0_381.tar application/x-tar 50.6 MB
bib13991099_18660406_0_382.tar application/x-tar 61.1 MB
bib13991099_18660407_0_383.tar application/x-tar 61.1 MB
bib13991099_18660409_0_384.tar application/x-tar 49.7 MB
bib13991099_18660410_0_385.tar application/x-tar 50.8 MB
bib13991099_18660411_0_386.tar application/x-tar 50.4 MB
bib13991099_18660412_0_387.tar application/x-tar 61.2 MB
bib13991099_18660413_0_388.tar application/x-tar 60.7 MB
bib13991099_18660414_0_389.tar application/x-tar 61.2 MB
bib13991099_18660416_0_390.tar application/x-tar 60.3 MB
bib13991099_18660417_0_391.tar application/x-tar 62.2 MB
bib13991099_18660418_0_392.tar application/x-tar 49.8 MB
bib13991099_18660419_0_393.tar application/x-tar 50.0 MB
bib13991099_18660420_0_394.tar application/x-tar 60.8 MB
bib13991099_18660421_0_395.tar application/x-tar 60.3 MB
bib13991099_18660423_0_396.tar application/x-tar 60.5 MB
bib13991099_18660424_0_397.tar application/x-tar 60.4 MB
bib13991099_18660425_0_398.tar application/x-tar 50.2 MB
bib13991099_18660426_0_399.tar application/x-tar 49.8 MB
bib13991099_18660427_0_400A.tar application/x-tar 49.3 MB
bib13991099_18660427_0_400B.tar application/x-tar 23.6 MB
bib13991099_18660428_0_401.tar application/x-tar 60.3 MB
bib13991099_18660430_0_402.tar application/x-tar 60.5 MB