Aftonbladet 1863-1900

Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.3 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib4345612_18970901_0_s.tar application/x-tar 133.8 MB
bib4345612_18970902_0_s.tar application/x-tar 125.0 MB
bib4345612_18970903_0_s.tar application/x-tar 134.1 MB
bib4345612_18970904_0_s.tar application/x-tar 190.2 MB
bib4345612_18970906_0_s.tar application/x-tar 132.8 MB
bib4345612_18970907_0_s.tar application/x-tar 130.9 MB
bib4345612_18970908_0_s.tar application/x-tar 133.5 MB
bib4345612_18970909_0_s.tar application/x-tar 134.8 MB
bib4345612_18970910_0_s.tar application/x-tar 138.1 MB
bib4345612_18970911_0_s.tar application/x-tar 182.3 MB
bib4345612_18970913_0_s.tar application/x-tar 133.4 MB
bib4345612_18970914_0_s.tar application/x-tar 134.7 MB
bib4345612_18970915_0_s.tar application/x-tar 134.6 MB
bib4345612_18970916_0_s.tar application/x-tar 133.2 MB
bib4345612_18970917_0_s.tar application/x-tar 133.5 MB
bib4345612_18970918_0_s.tar application/x-tar 190.0 MB
bib4345612_18970920_0_s.tar application/x-tar 161.8 MB
bib4345612_18970921_0_s.tar application/x-tar 132.9 MB
bib4345612_18970922_0_s.tar application/x-tar 130.8 MB
bib4345612_18970923_0_s.tar application/x-tar 125.3 MB
bib4345612_18970924_0_s.tar application/x-tar 134.4 MB
bib4345612_18970925_0_s.tar application/x-tar 182.2 MB
bib4345612_18970927_0_s.tar application/x-tar 135.3 MB
bib4345612_18970928_0_s.tar application/x-tar 134.4 MB
bib4345612_18970929_0_s.tar application/x-tar 124.0 MB
bib4345612_18970930_0_s.tar application/x-tar 134.5 MB