Aftonbladet 1863-1900

Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.3 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib4345612_18970802_0_s.tar application/x-tar 132.6 MB
bib4345612_18970803_0_s.tar application/x-tar 124.8 MB
bib4345612_18970804_0_s.tar application/x-tar 123.1 MB
bib4345612_18970805_0_s.tar application/x-tar 123.8 MB
bib4345612_18970806_0_s.tar application/x-tar 133.1 MB
bib4345612_18970807_0_s.tar application/x-tar 133.4 MB
bib4345612_18970809_0_s.tar application/x-tar 133.1 MB
bib4345612_18970810_0_s.tar application/x-tar 124.6 MB
bib4345612_18970811_0_s.tar application/x-tar 124.6 MB
bib4345612_18970812_0_s.tar application/x-tar 123.2 MB
bib4345612_18970813_0_s.tar application/x-tar 133.4 MB
bib4345612_18970814_0_s.tar application/x-tar 132.8 MB
bib4345612_18970816_0_s.tar application/x-tar 123.8 MB
bib4345612_18970817_0_s.tar application/x-tar 133.8 MB
bib4345612_18970818_0_s.tar application/x-tar 123.4 MB
bib4345612_18970819_0_s.tar application/x-tar 124.1 MB
bib4345612_18970820_0_s.tar application/x-tar 132.7 MB
bib4345612_18970821_0_s.tar application/x-tar 133.8 MB
bib4345612_18970823_0_s.tar application/x-tar 132.9 MB
bib4345612_18970824_0_s.tar application/x-tar 124.2 MB
bib4345612_18970825_0_s.tar application/x-tar 122.8 MB
bib4345612_18970826_0_s.tar application/x-tar 123.4 MB
bib4345612_18970827_0_s.tar application/x-tar 132.4 MB
bib4345612_18970828_0_s.tar application/x-tar 199.3 MB
bib4345612_18970830_0_s.tar application/x-tar 134.4 MB
bib4345612_18970831_0_s.tar application/x-tar 133.9 MB