Aftonbladet 1863-1900

Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.3 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib4345612_18960801_0_s.tar application/x-tar 128.9 MB
bib4345612_18960803_0_s.tar application/x-tar 113.6 MB
bib4345612_18960804_0_s.tar application/x-tar 113.5 MB
bib4345612_18960805_0_s.tar application/x-tar 120.0 MB
bib4345612_18960806_0_s.tar application/x-tar 147.3 MB
bib4345612_18960807_0_s.tar application/x-tar 113.8 MB
bib4345612_18960808_0_s.tar application/x-tar 160.6 MB
bib4345612_18960810_0_s.tar application/x-tar 120.9 MB
bib4345612_18960811_0_s.tar application/x-tar 113.1 MB
bib4345612_18960812_0_s.tar application/x-tar 125.1 MB
bib4345612_18960813_0_s.tar application/x-tar 122.8 MB
bib4345612_18960814_0_s.tar application/x-tar 127.8 MB
bib4345612_18960815_0_s.tar application/x-tar 133.5 MB
bib4345612_18960817_0_s.tar application/x-tar 119.7 MB
bib4345612_18960818_0_s.tar application/x-tar 120.0 MB
bib4345612_18960819_0_s.tar application/x-tar 112.7 MB
bib4345612_18960820_0_s.tar application/x-tar 129.5 MB
bib4345612_18960821_0_s.tar application/x-tar 120.0 MB
bib4345612_18960822_0_s.tar application/x-tar 128.2 MB
bib4345612_18960824_0_s.tar application/x-tar 120.5 MB
bib4345612_18960825_0_s.tar application/x-tar 120.9 MB
bib4345612_18960826_0_s.tar application/x-tar 120.3 MB
bib4345612_18960827_0_s.tar application/x-tar 120.2 MB
bib4345612_18960828_0_s.tar application/x-tar 121.1 MB
bib4345612_18960829_0_s.tar application/x-tar 129.1 MB
bib4345612_18960831_0_s.tar application/x-tar 122.1 MB