Aftonbladet 1863-1900

Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.3 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib4345612_18960401_0_s.tar application/x-tar 121.1 MB
bib4345612_18960402_0_s.tar application/x-tar 182.4 MB
bib4345612_18960404_0_s.tar application/x-tar 192.9 MB
bib4345612_18960407_0_s.tar application/x-tar 127.3 MB
bib4345612_18960408_0_s.tar application/x-tar 120.5 MB
bib4345612_18960409_0_s.tar application/x-tar 128.6 MB
bib4345612_18960410_0_s.tar application/x-tar 162.3 MB
bib4345612_18960411_0_s.tar application/x-tar 216.3 MB
bib4345612_18960413_0_s.tar application/x-tar 128.7 MB
bib4345612_18960414_0_s.tar application/x-tar 121.6 MB
bib4345612_18960415_0_s.tar application/x-tar 151.5 MB
bib4345612_18960416_0_s.tar application/x-tar 129.8 MB
bib4345612_18960417_0_s.tar application/x-tar 129.4 MB
bib4345612_18960418_0_s.tar application/x-tar 195.0 MB
bib4345612_18960420_0_s.tar application/x-tar 129.9 MB
bib4345612_18960421_0_s.tar application/x-tar 128.2 MB
bib4345612_18960422_0_s.tar application/x-tar 127.1 MB
bib4345612_18960423_0_s.tar application/x-tar 118.6 MB
bib4345612_18960424_0_s.tar application/x-tar 127.5 MB
bib4345612_18960425_0_s.tar application/x-tar 248.3 MB
bib4345612_18960427_0_s.tar application/x-tar 127.4 MB
bib4345612_18960428_0_s.tar application/x-tar 127.0 MB
bib4345612_18960429_0_s.tar application/x-tar 127.3 MB
bib4345612_18960430_0_s.tar application/x-tar 127.0 MB