Aftonbladet 1863-1900

Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.3 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib4345612_18960102_0_s.tar application/x-tar 116.6 MB
bib4345612_18960103_0_s.tar application/x-tar 119.6 MB
bib4345612_18960104_0_s.tar application/x-tar 163.0 MB
bib4345612_18960107_0_s.tar application/x-tar 120.9 MB
bib4345612_18960108_0_s.tar application/x-tar 119.8 MB
bib4345612_18960109_0_s.tar application/x-tar 113.5 MB
bib4345612_18960110_0_s.tar application/x-tar 107.0 MB
bib4345612_18960111_0_s.tar application/x-tar 161.0 MB
bib4345612_18960113_0_s.tar application/x-tar 119.0 MB
bib4345612_18960114_0_s.tar application/x-tar 113.3 MB
bib4345612_18960115_0_s.tar application/x-tar 113.9 MB
bib4345612_18960116_0_s.tar application/x-tar 127.2 MB
bib4345612_18960117_0_s.tar application/x-tar 113.0 MB
bib4345612_18960118_0_s.tar application/x-tar 168.8 MB
bib4345612_18960120_0_s.tar application/x-tar 119.3 MB
bib4345612_18960121_0_s.tar application/x-tar 119.7 MB
bib4345612_18960122_0_s.tar application/x-tar 120.1 MB
bib4345612_18960123_0_s.tar application/x-tar 113.5 MB
bib4345612_18960124_0_s.tar application/x-tar 109.2 MB
bib4345612_18960125_0_s.tar application/x-tar 130.0 MB
bib4345612_18960127_0_s.tar application/x-tar 121.9 MB
bib4345612_18960128_0_s.tar application/x-tar 121.3 MB
bib4345612_18960129_0_s.tar application/x-tar 121.6 MB
bib4345612_18960130_0_s.tar application/x-tar 129.8 MB
bib4345612_18960131_0_s.tar application/x-tar 129.0 MB