Aftonbladet 1863-1900

Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.3 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib4345612_18930901_0_s.tar application/x-tar 123.0 MB
bib4345612_18930902_0_s.tar application/x-tar 176.7 MB
bib4345612_18930904_0_s.tar application/x-tar 122.5 MB
bib4345612_18930905_0_s.tar application/x-tar 135.6 MB
bib4345612_18930906_0_s.tar application/x-tar 122.9 MB
bib4345612_18930907_0_s.tar application/x-tar 123.5 MB
bib4345612_18930908_0_s.tar application/x-tar 122.8 MB
bib4345612_18930909_0_s.tar application/x-tar 176.1 MB
bib4345612_18930911_0_s.tar application/x-tar 123.4 MB
bib4345612_18930912_0_s.tar application/x-tar 136.5 MB
bib4345612_18930913_0_s.tar application/x-tar 121.6 MB
bib4345612_18930914_0_s.tar application/x-tar 123.2 MB
bib4345612_18930915_0_s.tar application/x-tar 135.2 MB
bib4345612_18930916_0_s.tar application/x-tar 189.8 MB
bib4345612_18930918_0_s.tar application/x-tar 122.2 MB
bib4345612_18930919_0_s.tar application/x-tar 123.3 MB
bib4345612_18930920_0_s.tar application/x-tar 122.1 MB
bib4345612_18930921_0_s.tar application/x-tar 122.6 MB
bib4345612_18930922_0_s.tar application/x-tar 135.3 MB
bib4345612_18930923_0_s.tar application/x-tar 188.6 MB
bib4345612_18930925_0_s.tar application/x-tar 122.9 MB
bib4345612_18930926_0_s.tar application/x-tar 122.7 MB
bib4345612_18930927_0_s.tar application/x-tar 122.2 MB
bib4345612_18930928_0_s.tar application/x-tar 121.9 MB
bib4345612_18930929_0_s.tar application/x-tar 122.9 MB
bib4345612_18930930_0_s.tar application/x-tar 176.9 MB