Aftonbladet 1863-1900

Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.3 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib4345612_18880102_0_s.tar application/x-tar 126.1 MB
bib4345612_18880103_0_s.tar application/x-tar 110.7 MB
bib4345612_18880104_0_s.tar application/x-tar 110.7 MB
bib4345612_18880105_0_s.tar application/x-tar 112.3 MB
bib4345612_18880107_0_s.tar application/x-tar 127.1 MB
bib4345612_18880109_0_s.tar application/x-tar 112.5 MB
bib4345612_18880110_0_s.tar application/x-tar 111.9 MB
bib4345612_18880111_0_s.tar application/x-tar 112.0 MB
bib4345612_18880112_0_s.tar application/x-tar 112.3 MB
bib4345612_18880113_0_s.tar application/x-tar 112.4 MB
bib4345612_18880114_0_s.tar application/x-tar 126.6 MB
bib4345612_18880116_0_s.tar application/x-tar 125.8 MB
bib4345612_18880117_0_s.tar application/x-tar 112.1 MB
bib4345612_18880118_0_s.tar application/x-tar 113.1 MB
bib4345612_18880119_0_s.tar application/x-tar 112.4 MB
bib4345612_18880120_0_s.tar application/x-tar 112.2 MB
bib4345612_18880121_0_s.tar application/x-tar 126.2 MB
bib4345612_18880123_0_s.tar application/x-tar 112.6 MB
bib4345612_18880124_0_s.tar application/x-tar 126.8 MB
bib4345612_18880125_0_s.tar application/x-tar 112.8 MB
bib4345612_18880126_0_s.tar application/x-tar 111.7 MB
bib4345612_18880127_0_s.tar application/x-tar 112.3 MB
bib4345612_18880128_0_s.tar application/x-tar 125.6 MB
bib4345612_18880130_0_s.tar application/x-tar 125.3 MB
bib4345612_18880131_0_s.tar application/x-tar 112.3 MB