Aftonbladet 1863-1900

Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.3 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib4345612_18660601_0_s.tar application/x-tar 96.0 MB
bib4345612_18660602_0_s.tar application/x-tar 171.4 MB
bib4345612_18660604_0_s.tar application/x-tar 95.6 MB
bib4345612_18660605_0_s.tar application/x-tar 126.4 MB
bib4345612_18660606_0_s.tar application/x-tar 96.8 MB
bib4345612_18660607_0_s.tar application/x-tar 94.7 MB
bib4345612_18660608_0_s.tar application/x-tar 96.3 MB
bib4345612_18660609_0_s.tar application/x-tar 126.8 MB
bib4345612_18660611_0_s.tar application/x-tar 96.7 MB
bib4345612_18660612_0_s.tar application/x-tar 127.5 MB
bib4345612_18660613_0_s.tar application/x-tar 96.1 MB
bib4345612_18660614_0_s.tar application/x-tar 127.0 MB
bib4345612_18660615_0_s.tar application/x-tar 96.8 MB
bib4345612_18660616_0_s.tar application/x-tar 124.4 MB
bib4345612_18660618_0_s.tar application/x-tar 95.4 MB
bib4345612_18660619_0_s.tar application/x-tar 127.1 MB
bib4345612_18660620_0_s.tar application/x-tar 97.0 MB
bib4345612_18660621_0_s.tar application/x-tar 124.8 MB
bib4345612_18660622_0_s.tar application/x-tar 95.9 MB
bib4345612_18660623_0_s.tar application/x-tar 126.2 MB
bib4345612_18660625_0_s.tar application/x-tar 96.1 MB
bib4345612_18660626_0_s.tar application/x-tar 124.9 MB
bib4345612_18660627_0_s.tar application/x-tar 95.2 MB
bib4345612_18660628_0_s.tar application/x-tar 93.7 MB
bib4345612_18660629_0_s.tar application/x-tar 94.7 MB
bib4345612_18660630_0_s.tar application/x-tar 126.4 MB