Aftonbladet 1863-1900

Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
1.3 TB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib4345612_18660403_0_s.tar application/x-tar 94.5 MB
bib4345612_18660404_0_s.tar application/x-tar 95.2 MB
bib4345612_18660405_0_s.tar application/x-tar 94.9 MB
bib4345612_18660406_0_s.tar application/x-tar 95.5 MB
bib4345612_18660407_0_s.tar application/x-tar 95.2 MB
bib4345612_18660409_0_s.tar application/x-tar 95.5 MB
bib4345612_18660410_0_s.tar application/x-tar 170.3 MB
bib4345612_18660411_0_s.tar application/x-tar 95.6 MB
bib4345612_18660412_0_s.tar application/x-tar 95.4 MB
bib4345612_18660413_0_s.tar application/x-tar 96.2 MB
bib4345612_18660414_0_s.tar application/x-tar 95.2 MB
bib4345612_18660416_0_s.tar application/x-tar 124.0 MB
bib4345612_18660417_0_s.tar application/x-tar 95.7 MB
bib4345612_18660418_0_s.tar application/x-tar 168.8 MB
bib4345612_18660419_0_s.tar application/x-tar 95.4 MB
bib4345612_18660420_0_s.tar application/x-tar 94.8 MB
bib4345612_18660421_0_s.tar application/x-tar 94.9 MB
bib4345612_18660423_0_s.tar application/x-tar 170.4 MB
bib4345612_18660424_0_s.tar application/x-tar 95.5 MB
bib4345612_18660425_0_s.tar application/x-tar 95.1 MB
bib4345612_18660426_0_s.tar application/x-tar 95.0 MB
bib4345612_18660427_0_s.tar application/x-tar 169.2 MB
bib4345612_18660428_0_s.tar application/x-tar 124.5 MB
bib4345612_18660430_0_s.tar application/x-tar 95.6 MB