Svenskt tryck före 1700

Svenskt tryck före 1700 var ett pilotprojekt som hade flera syften. Det övergripande syftet var att söka lämpliga metoder för beskrivning och digitalisering av äldre material ur Kungl. bibliotekets samlingar. Materialet tillgängliggjordes via Kungl. bibliotekets webb 2002. Detta dataset innehåller bildfilerna till respektive verk.

Kontaktperson: Bengt Neiss

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
2518184_000_24_25.tif image/tiff 101.1 MB
2518184_000_40_41.tif image/tiff 101.1 MB
2518184_000_50_51.tif image/tiff 103.6 MB
2518184_000_62_63.tif image/tiff 104.0 MB
2518184_000_6_7.tif image/tiff 101.1 MB
2518184_001.tif image/tiff 103.6 MB
2518184_002.tif image/tiff 101.3 MB
2518184_003.tif image/tiff 103.6 MB
2518184_004.tif image/tiff 103.6 MB
2518184_005.tif image/tiff 103.6 MB
2518184_006.tif image/tiff 103.6 MB
2518184_007.tif image/tiff 103.6 MB
2518184_008.tif image/tiff 103.6 MB
2518184_009.tif image/tiff 103.6 MB
2518184_010.tif image/tiff 103.6 MB
2518184_011.tif image/tiff 103.6 MB
2518184_012.tif image/tiff 103.6 MB
2518184_013.tif image/tiff 97.4 MB
2518184_014.tif image/tiff 97.4 MB
2518184_015.tif image/tiff 97.4 MB
2518184_016.tif image/tiff 97.5 MB
2518184_017.tif image/tiff 97.5 MB
2518184_018.tif image/tiff 101.1 MB
2518184_019.tif image/tiff 102.2 MB
2518184_020.tif image/tiff 103.0 MB
2518184_021.tif image/tiff 102.3 MB
2518184_022.tif image/tiff 102.3 MB
2518184_023.tif image/tiff 102.2 MB
2518184_024.tif image/tiff 102.8 MB
2518184_025.tif image/tiff 102.8 MB
2518184_026.tif image/tiff 102.8 MB
2518184_027.tif image/tiff 102.8 MB
2518184_028.tif image/tiff 102.8 MB
2518184_029.tif image/tiff 102.8 MB
2518184_030.tif image/tiff 102.8 MB
2518184_031.tif image/tiff 103.0 MB
2518184_032.tif image/tiff 103.2 MB
2518184_033.tif image/tiff 103.2 MB
2518184_034.tif image/tiff 103.2 MB
2518184_035.tif image/tiff 103.2 MB
2518184_036.tif image/tiff 103.2 MB
2518184_037.tif image/tiff 103.2 MB
2518184_038.tif image/tiff 103.2 MB
2518184_039.tif image/tiff 103.2 MB
2518184_040.tif image/tiff 103.2 MB
2518184_041.tif image/tiff 103.0 MB
2518184_042.tif image/tiff 103.0 MB
2518184_043.tif image/tiff 103.0 MB
2518184_044.tif image/tiff 103.0 MB
2518184_045.tif image/tiff 103.0 MB
2518184_046.tif image/tiff 103.0 MB