Svenskt tryck före 1700

Svenskt tryck före 1700 var ett pilotprojekt som hade flera syften. Det övergripande syftet var att söka lämpliga metoder för beskrivning och digitalisering av äldre material ur Kungl. bibliotekets samlingar. Materialet tillgängliggjordes via Kungl. bibliotekets webb 2002. Detta dataset innehåller bildfilerna till respektive verk.

Kontaktperson: Bengt Neiss

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
biarkoa - -
blancka_mareta - -
bureus - -
christelighen - -
circulatione - -
gs43 - -
gs58 - -
gs58a - -
klagewijsa - -
lapland - -
lucida - -
mess - -
monumenter - -
psalmbok - -
runa_abc - -
sc - -
stadslag - -