Holländska dagstidningar 1610-1809

I Kungliga bibliotekets utländska samling finns drygt 1200 nummer av 11 holländska dagstidningar från perioden 1610-1809. Merparten (cirka 1100) av dessa är från 1600-talet och drygt 800 från tiden före 1650. De flesta saknas på holländska bibliotek och de digitaliserades för det holländska nationalbibliotekets räkning 2010. De är tillgängliga i den holländska söktjänsten Delpher <http://www.delpher.nl/nl/kranten/>. Enligt Folke Dahl, den främste kännaren av dessa tidningar, har de förmodligen bifogats de nyhetsbrev som svenska representanter i Holland hade i uppgift att skicka till kungens kansli. De har sedan hamnat på Riksarkivet och senare överförts till Kungliga biblioteket (se Lychnos 1938, s. 58-59). Följande titlar finns med: Amsterdamse courant, Courante uyt Italien, Duytslandt &c., Europische donderdaeghs/saterdaeghs courant, Gazette de Rotterdam, La gazette d'Amsterdam, Oprechte Haerlemsche courant, Ordinaris dingsdaeghse courante, Ordinarisse middel-weeckse courante, Tijdinghe uyt verscheyde quartieren, Utrechtse courant, VVeeckelycke courante van Europa

Kontaktperson: Pär Nilsson

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
187.1 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
0001.tif image/tiff 12.2 MB
0002.tif image/tiff 12.2 MB