Avlatsbrev

Avlatsbreven här ingår i Kungl. Bibliotekets samling av ettbladstryck och fragment. Avlatsbrev är formulär som juridiskt reglerade och dokumenterade en viktig senmedeltida kyrklig transaktion med enorma teologiska och religiösa implikationer: den medeltida kyrkan delade mot en viss summa pengar med sig av sin samlade helighet. Köparen förvärvade i regel inte syndarnas förlåtelse, snarare befrielse från en del eller hela tiden i skärselden. Avlatsbrev respektive delaktighetsbrev är formulär med luckor i den tryckta texten där skrivaren skulle för hand fylla i uppgifter om köparens namn samt plats och datum för köpet. I samlingen ingår 42 avlatsbrev och 6 delaktighetsbrev. Avlats- och delaktighetsbreven är med ett undantag tryckta utomlands, men flera av dem har varit avsedda för försäljning i Sverige eller till förmån för svenska kloster och kyrkor.

Kontaktperson: Wolfgang Undorf

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
5.9 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
288Et1_IV_1.tif image/tiff 111.1 MB
288Et1_IV_10.tif image/tiff 72.1 MB
288Et1_IV_11.tif image/tiff 137.6 MB
288Et1_IV_12.tif image/tiff 134.1 MB
288Et1_IV_13.tif image/tiff 141.9 MB
288Et1_IV_14.tif image/tiff 85.8 MB
288Et1_IV_2.tif image/tiff 64.4 MB
288Et1_IV_5_6.tif image/tiff 95.1 MB
288Et1_IV_8.tif image/tiff 90.0 MB
288Et1_IV_9.tif image/tiff 85.5 MB