Avlatsbrev

Avlatsbreven här ingår i Kungl. Bibliotekets samling av ettbladstryck och fragment. Avlatsbrev är formulär som juridiskt reglerade och dokumenterade en viktig senmedeltida kyrklig transaktion med enorma teologiska och religiösa implikationer: den medeltida kyrkan delade mot en viss summa pengar med sig av sin samlade helighet. Köparen förvärvade i regel inte syndarnas förlåtelse, snarare befrielse från en del eller hela tiden i skärselden. Avlatsbrev respektive delaktighetsbrev är formulär med luckor i den tryckta texten där skrivaren skulle för hand fylla i uppgifter om köparens namn samt plats och datum för köpet. I samlingen ingår 42 avlatsbrev och 6 delaktighetsbrev. Avlats- och delaktighetsbreven är med ett undantag tryckta utomlands, men flera av dem har varit avsedda för försäljning i Sverige eller till förmån för svenska kloster och kyrkor.

Kontaktperson: Wolfgang Undorf

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
5.9 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
288_Et1_II_1.tif image/tiff 55.5 MB
288_Et1_II_10.tif image/tiff 70.7 MB
288_Et1_II_11.tif image/tiff 118.1 MB
288_Et1_II_12.tif image/tiff 52.7 MB
288_Et1_II_13.tif image/tiff 123.2 MB
288_Et1_II_14.tif image/tiff 72.6 MB
288_Et1_II_15.tif image/tiff 124.4 MB
288_Et1_II_16.tif image/tiff 103.9 MB
288_Et1_II_17.tif image/tiff 82.2 MB
288_Et1_II_18.tif image/tiff 213.2 MB
288_Et1_II_19.tif image/tiff 162.7 MB
288_Et1_II_2.tif image/tiff 64.8 MB
288_Et1_II_20.tif image/tiff 101.4 MB
288_Et1_II_21.tif image/tiff 151.9 MB
288_Et1_II_3.tif image/tiff 120.0 MB
288_Et1_II_4.tif image/tiff 107.7 MB
288_Et1_II_5.tif image/tiff 126.6 MB
288_Et1_II_6_1.tif image/tiff 72.4 MB
288_Et1_II_6_2.tif image/tiff 75.9 MB
288_Et1_II_7.tif image/tiff 66.6 MB
288_Et1_II_8.tif image/tiff 65.4 MB
288_Et1_II_9.tif image/tiff 72.3 MB