Avlatsbrev

Avlatsbreven här ingår i Kungl. Bibliotekets samling av ettbladstryck och fragment. Avlatsbrev är formulär som juridiskt reglerade och dokumenterade en viktig senmedeltida kyrklig transaktion med enorma teologiska och religiösa implikationer: den medeltida kyrkan delade mot en viss summa pengar med sig av sin samlade helighet. Köparen förvärvade i regel inte syndarnas förlåtelse, snarare befrielse från en del eller hela tiden i skärselden. Avlatsbrev respektive delaktighetsbrev är formulär med luckor i den tryckta texten där skrivaren skulle för hand fylla i uppgifter om köparens namn samt plats och datum för köpet. I samlingen ingår 42 avlatsbrev och 6 delaktighetsbrev. Avlats- och delaktighetsbreven är med ett undantag tryckta utomlands, men flera av dem har varit avsedda för försäljning i Sverige eller till förmån för svenska kloster och kyrkor.

Kontaktperson: Wolfgang Undorf

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
5.9 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
288_Et1_I_1.tif image/tiff 165.9 MB
288_Et1_I_10.tif image/tiff 57.7 MB
288_Et1_I_11.tif image/tiff 119.2 MB
288_Et1_I_12.tif image/tiff 416.1 MB
288_Et1_I_13.tif image/tiff 259.4 MB
288_Et1_I_14.tif image/tiff 385.6 MB
288_Et1_I_15.tif image/tiff 236.9 MB
288_Et1_I_16.tif image/tiff 75.7 MB
288_Et1_I_2.tif image/tiff 116.2 MB
288_Et1_I_3.tif image/tiff 130.7 MB
288_Et1_I_3b.tif image/tiff 110.1 MB
288_Et1_I_4.tif image/tiff 139.0 MB
288_Et1_I_5.tif image/tiff 99.2 MB
288_Et1_I_6.tif image/tiff 78.8 MB
288_Et1_I_7.tif image/tiff 177.6 MB
288_Et1_I_8.tif image/tiff 55.9 MB
288_Et1_I_9.tif image/tiff 153.3 MB