Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar (SOU) 1922-1999 i digitaliserat format. För vissa av omslagen gäller ej licensvilkoren för CC0 utan dessa kan omfattas av upphovsrätt.

Kontaktperson: Anders Blomgren

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
PDF
Storlek
497.6 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
1995_1(librisid_17381807).pdf application/pdf 80.6 MB
1995_10(librisid_17491968).pdf application/pdf 128.7 MB
1995_100(librisid_17629682).pdf application/pdf 54.6 MB
1995_101(librisid_17629680).pdf application/pdf 14.5 MB
1995_102(librisid_17629681).pdf application/pdf 9.6 MB
1995_103(librisid_17629695).pdf application/pdf 34.3 MB
1995_104(librisid_17844806).pdf application/pdf 112.7 MB
1995_104(librisid_17844809).pdf application/pdf 116.4 MB
1995_105(librisid_17629718).pdf application/pdf 197.5 MB
1995_106(librisid_17629694).pdf application/pdf 38.3 MB
1995_107(librisid_17629699).pdf application/pdf 12.4 MB
1995_108(librisid_17629688).pdf application/pdf 110.6 MB
1995_109(librisid_17629686).pdf application/pdf 45.3 MB
1995_11(librisid_17492008).pdf application/pdf 113.7 MB
1995_110(librisid_17629687).pdf application/pdf 159.2 MB
1995_111(librisid_18074319).pdf application/pdf 9.5 MB
1995_112(librisid_18074316).pdf application/pdf 93.1 MB
1995_112(librisid_18074334).pdf application/pdf 84.8 MB
1995_113(librisid_17629696).pdf application/pdf 29.6 MB
1995_114(librisid_17629697).pdf application/pdf 67.4 MB
1995_115(librisid_17629684).pdf application/pdf 27.8 MB
1995_116(librisid_17629691).pdf application/pdf 23.3 MB
1995_117(librisid_17629693).pdf application/pdf 165.6 MB
1995_118(librisid_17629698).pdf application/pdf 52.2 MB
1995_119(librisid_17629690).pdf application/pdf 57.6 MB
1995_12(librisid_17491965).pdf application/pdf 27.5 MB
1995_120(librisid_17629700).pdf application/pdf 17.0 MB
1995_121(librisid_17629701).pdf application/pdf 29.8 MB
1995_122(librisid_17629705).pdf application/pdf 162.0 MB
1995_123(librisid_17629713).pdf application/pdf 23.8 MB
1995_124(librisid_17629715).pdf application/pdf 204.6 MB
1995_125(librisid_17629702).pdf application/pdf 82.5 MB
1995_126(librisid_17629739).pdf application/pdf 60.5 MB
1995_127(librisid_17629716).pdf application/pdf 17.6 MB
1995_128(librisid_17629706).pdf application/pdf 138.5 MB
1995_129(librisid_17629711).pdf application/pdf 32.7 MB
1995_13(librisid_17491967).pdf application/pdf 23.5 MB
1995_130(librisid_17629708).pdf application/pdf 7.9 MB
1995_131(librisid_17629707).pdf application/pdf 27.6 MB
1995_132(librisid_17629709).pdf application/pdf 36.5 MB
1995_133(librisid_17629703).pdf application/pdf 91.0 MB
1995_134(librisid_17629712).pdf application/pdf 45.0 MB
1995_135(librisid_16576028).pdf application/pdf 132.4 MB
1995_136(librisid_17629714).pdf application/pdf 53.5 MB
1995_137(librisid_17629720).pdf application/pdf 67.1 MB
1995_138(librisid_17629719).pdf application/pdf 16.4 MB
1995_139(librisid_18074409).pdf application/pdf 192.0 MB
1995_14(librisid_18074278).pdf application/pdf 76.0 MB
1995_14(librisid_18074282).pdf application/pdf 52.2 MB
1995_140(librisid_18074371).pdf application/pdf 121.5 MB
1995_140(librisid_18074376).pdf application/pdf 113.6 MB
1995_140(librisid_18074386).pdf application/pdf 108.3 MB
1995_140(librisid_18074402).pdf application/pdf 172.1 MB
1995_141(librisid_17629722).pdf application/pdf 53.9 MB
1995_142(librisid_17629721).pdf application/pdf 59.8 MB
1995_143(librisid_17629725).pdf application/pdf 154.9 MB
1995_144(librisid_18074327).pdf application/pdf 123.6 MB
1995_144(librisid_18074343).pdf application/pdf 51.2 MB
1995_145(librisid_17629727).pdf application/pdf 38.5 MB
1995_146(librisid_17629728).pdf application/pdf 109.2 MB
1995_147(librisid_17629729).pdf application/pdf 58.6 MB
1995_148(librisid_17629724).pdf application/pdf 105.3 MB
1995_149(librisid_17629726).pdf application/pdf 131.6 MB
1995_15(librisid_17491971).pdf application/pdf 110.4 MB
1995_16(librisid_17491970).pdf application/pdf 49.2 MB
1995_17(librisid_17491974).pdf application/pdf 26.6 MB
1995_18(librisid_17491977).pdf application/pdf 45.1 MB
1995_19(librisid_17491976).pdf application/pdf 183.5 MB
1995_2(librisid_18213794).pdf application/pdf 23.5 MB
1995_20(librisid_17491975).pdf application/pdf 64.1 MB
1995_21(librisid_17491978).pdf application/pdf 39.0 MB
1995_22(librisid_17491979).pdf application/pdf 50.7 MB
1995_23(librisid_17492002).pdf application/pdf 24.0 MB
1995_24(librisid_17492003).pdf application/pdf 26.8 MB
1995_25(librisid_17491980).pdf application/pdf 33.1 MB
1995_26(librisid_18074279).pdf application/pdf 199.5 MB
1995_26(librisid_18074285).pdf application/pdf 48.2 MB
1995_27(librisid_17491985).pdf application/pdf 237.2 MB
1995_28(librisid_17491987).pdf application/pdf 56.9 MB
1995_29(librisid_17491993).pdf application/pdf 65.1 MB
1995_3(librisid_17491963).pdf application/pdf 56.3 MB
1995_30(librisid_17492006).pdf application/pdf 20.7 MB
1995_31(librisid_17491992).pdf application/pdf 98.4 MB
1995_32(librisid_17491988).pdf application/pdf 34.7 MB
1995_33(librisid_17491981).pdf application/pdf 192.0 MB
1995_35(librisid_18074346).pdf application/pdf 82.2 MB
1995_35(librisid_18074356).pdf application/pdf 155.4 MB
1995_36(librisid_17492001).pdf application/pdf 101.7 MB
1995_37(librisid_17491995).pdf application/pdf 83.8 MB
1995_38(librisid_17492010).pdf application/pdf 72.3 MB
1995_39(librisid_17491986).pdf application/pdf 37.9 MB
1995_4(librisid_18074341).pdf application/pdf 188.5 MB
1995_4(librisid_18074347).pdf application/pdf 20.3 MB
1995_4(librisid_18074349).pdf application/pdf 33.1 MB
1995_4(librisid_18074351).pdf application/pdf 32.3 MB
1995_4(librisid_18074352).pdf application/pdf 28.6 MB
1995_4(librisid_18074353).pdf application/pdf 36.7 MB
1995_4(librisid_18074358).pdf application/pdf 80.8 MB
1995_4(librisid_18074359).pdf application/pdf 21.8 MB
1995_4(librisid_18074367).pdf application/pdf 22.8 MB
1995_4(librisid_18074369).pdf application/pdf 81.7 MB
1995_4(librisid_18074370).pdf application/pdf 60.2 MB
1995_4(librisid_18074377).pdf application/pdf 17.1 MB
1995_4(librisid_18074458).pdf application/pdf 32.2 MB
1995_4(librisid_18074459).pdf application/pdf 65.4 MB
1995_40(librisid_17491983).pdf application/pdf 40.6 MB
1995_41(librisid_17492005).pdf application/pdf 12.6 MB
1995_42(librisid_17491990).pdf application/pdf 56.3 MB
1995_43(librisid_17492013).pdf application/pdf 63.7 MB
1995_44(librisid_17491984).pdf application/pdf 131.7 MB
1995_45(librisid_17491989).pdf application/pdf 113.3 MB
1995_46(librisid_17491999).pdf application/pdf 76.1 MB
1995_47(librisid_17491996).pdf application/pdf 221.7 MB
1995_48(librisid_17492004).pdf application/pdf 47.3 MB
1995_49(librisid_17491998).pdf application/pdf 73.9 MB
1995_5(librisid_17491964).pdf application/pdf 99.0 MB
1995_50(librisid_17491994).pdf application/pdf 51.2 MB
1995_51(librisid_17492021).pdf application/pdf 102.2 MB
1995_52(librisid_17492022).pdf application/pdf 78.5 MB
1995_53(librisid_17492012).pdf application/pdf 70.9 MB
1995_54(librisid_17492011).pdf application/pdf 42.8 MB
1995_55(librisid_17492019).pdf application/pdf 39.3 MB
1995_56(librisid_19373781).pdf application/pdf 19.9 MB
1995_57(librisid_19373782).pdf application/pdf 57.7 MB
1995_58(librisid_17492017).pdf application/pdf 94.2 MB
1995_59(librisid_17492015).pdf application/pdf 36.4 MB
1995_6(librisid_18628386).pdf application/pdf 36.2 MB
1995_60A(librisid_18074266).pdf application/pdf 177.6 MB
1995_60B(librisid_17918652).pdf application/pdf 78.4 MB
1995_61(librisid_17492014).pdf application/pdf 110.5 MB
1995_62(librisid_17492028).pdf application/pdf 78.8 MB
1995_63(librisid_17492023).pdf application/pdf 187.6 MB
1995_64(librisid_17492020).pdf application/pdf 143.8 MB
1995_65(librisid_17492030).pdf application/pdf 123.4 MB
1995_66(librisid_17492026).pdf application/pdf 45.0 MB
1995_67(librisid_17492024).pdf application/pdf 30.6 MB
1995_68(librisid_17492027).pdf application/pdf 13.6 MB
1995_69(librisid_17492031).pdf application/pdf 129.9 MB
1995_7(librisid_18628385).pdf application/pdf 15.3 MB
1995_70(librisid_17492033).pdf application/pdf 90.8 MB
1995_71(librisid_17492029).pdf application/pdf 46.2 MB
1995_72(librisid_17492025).pdf application/pdf 58.3 MB
1995_73(librisid_17492032).pdf application/pdf 26.1 MB
1995_74(librisid_17492034).pdf application/pdf 34.1 MB
1995_75(librisid_17492035).pdf application/pdf 123.2 MB
1995_76(librisid_17492042).pdf application/pdf 40.5 MB
1995_77(librisid_17492036).pdf application/pdf 7.6 MB
1995_78(librisid_17492040).pdf application/pdf 94.2 MB
1995_79(librisid_18074270).pdf application/pdf 114.0 MB
1995_8(librisid_17491966).pdf application/pdf 46.9 MB
1995_80(librisid_17492039).pdf application/pdf 10.9 MB
1995_81(librisid_17492041).pdf application/pdf 120.5 MB
1995_82(librisid_17629666).pdf application/pdf 59.6 MB
1995_83(librisid_17492043).pdf application/pdf 13.9 MB
1995_84(librisid_17918653).pdf application/pdf 244.1 MB
1995_84(librisid_17918657).pdf application/pdf 28.8 MB
1995_85(librisid_18074357).pdf application/pdf 260.2 MB
1995_85(librisid_18074366).pdf application/pdf 134.0 MB
1995_86(librisid_17629668).pdf application/pdf 99.9 MB
1995_87(librisid_18213813).pdf application/pdf 128.1 MB
1995_88(librisid_18074328).pdf application/pdf 52.5 MB
1995_88(librisid_18074331).pdf application/pdf 26.9 MB
1995_89(librisid_17629671).pdf application/pdf 92.6 MB
1995_9(librisid_17491969).pdf application/pdf 34.9 MB
1995_90(librisid_17629675).pdf application/pdf 84.9 MB
1995_91(librisid_18074387).pdf application/pdf 47.4 MB
1995_91(librisid_18074400).pdf application/pdf 94.7 MB
1995_91(librisid_18074403).pdf application/pdf 193.2 MB
1995_92(librisid_18074315).pdf application/pdf 41.5 MB
1995_93(librisid_17629667).pdf application/pdf 87.2 MB
1995_94(librisid_17629676).pdf application/pdf 54.3 MB
1995_95(librisid_17629674).pdf application/pdf 117.5 MB
1995_96(librisid_17629672).pdf application/pdf 74.2 MB
1995_97(librisid_17629677).pdf application/pdf 63.4 MB
1995_98(librisid_17629689).pdf application/pdf 48.7 MB
1995_99(librisid_17629679).pdf application/pdf 52.8 MB