Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar (SOU) 1922-1999 i digitaliserat format. För vissa av omslagen gäller ej licensvilkoren för CC0 utan dessa kan omfattas av upphovsrätt.

Kontaktperson: Anders Blomgren

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
PDF
Storlek
497.6 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
1987_1(librisid_16005847).pdf application/pdf 122.2 MB
1987_10(librisid_16312966).pdf application/pdf 176.3 MB
1987_11(librisid_16312962).pdf application/pdf 49.4 MB
1987_12(librisid_16312974).pdf application/pdf 49.0 MB
1987_13(librisid_16312970).pdf application/pdf 83.5 MB
1987_14(librisid_16312963).pdf application/pdf 78.0 MB
1987_15(librisid_16312998).pdf application/pdf 99.3 MB
1987_16(librisid_16312964).pdf application/pdf 87.7 MB
1987_17(librisid_16312961).pdf application/pdf 95.6 MB
1987_18(librisid_16312975).pdf application/pdf 158.4 MB
1987_19(librisid_16312953).pdf application/pdf 58.4 MB
1987_2(librisid_16005844).pdf application/pdf 87.8 MB
1987_20(librisid_16313012).pdf application/pdf 190.6 MB
1987_21(librisid_16312999).pdf application/pdf 89.9 MB
1987_22(librisid_16312968).pdf application/pdf 176.2 MB
1987_23(librisid_16312969).pdf application/pdf 93.9 MB
1987_24(librisid_16312985).pdf application/pdf 145.9 MB
1987_25(librisid_16312980).pdf application/pdf 66.5 MB
1987_26(librisid_16312967).pdf application/pdf 41.5 MB
1987_27(librisid_16312979).pdf application/pdf 66.1 MB
1987_28(librisid_16312981).pdf application/pdf 17.2 MB
1987_29(librisid_16312971).pdf application/pdf 73.5 MB
1987_3(librisid_18074273).pdf application/pdf 42.6 MB
1987_3(librisid_18074274).pdf application/pdf 30.5 MB
1987_3(librisid_18074275).pdf application/pdf 87.5 MB
1987_3(librisid_18074277).pdf application/pdf 55.5 MB
1987_3(librisid_18074280).pdf application/pdf 20.0 MB
1987_3(librisid_18074281).pdf application/pdf 24.6 MB
1987_3(librisid_18074283).pdf application/pdf 24.9 MB
1987_3(librisid_18074284).pdf application/pdf 28.4 MB
1987_3(librisid_18074288).pdf application/pdf 14.1 MB
1987_3(librisid_18074289).pdf application/pdf 29.7 MB
1987_3(librisid_18074290).pdf application/pdf 39.5 MB
1987_3(librisid_18074291).pdf application/pdf 34.9 MB
1987_3(librisid_18074292).pdf application/pdf 12.7 MB
1987_3(librisid_18074293).pdf application/pdf 30.5 MB
1987_3(librisid_18074294).pdf application/pdf 34.7 MB
1987_3(librisid_18074295).pdf application/pdf 31.8 MB
1987_3(librisid_18074296).pdf application/pdf 20.5 MB
1987_3(librisid_18074297).pdf application/pdf 34.6 MB
1987_3(librisid_18074298).pdf application/pdf 12.3 MB
1987_3(librisid_18074300).pdf application/pdf 21.7 MB
1987_3(librisid_18074301).pdf application/pdf 22.6 MB
1987_3(librisid_18074302).pdf application/pdf 19.5 MB
1987_3(librisid_18074303).pdf application/pdf 59.0 MB
1987_3(librisid_18074304).pdf application/pdf 31.2 MB
1987_3(librisid_18074305).pdf application/pdf 31.2 MB
1987_3(librisid_18074308).pdf application/pdf 23.7 MB
1987_3(librisid_18074311).pdf application/pdf 54.3 MB
1987_3(librisid_18074312).pdf application/pdf 43.0 MB
1987_30(librisid_16312983).pdf application/pdf 39.6 MB
1987_31(librisid_16312977).pdf application/pdf 71.9 MB
1987_32(librisid_16312984).pdf application/pdf 210.1 MB
1987_33(librisid_16479457).pdf application/pdf 58.4 MB
1987_34(librisid_16312976).pdf application/pdf 40.3 MB
1987_35(librisid_16312978).pdf application/pdf 86.1 MB
1987_36(librisid_16479460).pdf application/pdf 185.3 MB
1987_37(librisid_16312982).pdf application/pdf 28.6 MB
1987_38(librisid_16312988).pdf application/pdf 29.2 MB
1987_39(librisid_16312986).pdf application/pdf 101.1 MB
1987_4(librisid_16005828).pdf application/pdf 90.0 MB
1987_40(librisid_16312987).pdf application/pdf 188.4 MB
1987_41(librisid_16312990).pdf application/pdf 63.5 MB
1987_42(librisid_16312989).pdf application/pdf 55.1 MB
1987_43(librisid_16312991).pdf application/pdf 51.3 MB
1987_44(librisid_16312997).pdf application/pdf 62.6 MB
1987_44(librisid_18628410).pdf application/pdf 32.5 MB
1987_44(librisid_18628411).pdf application/pdf 23.6 MB
1987_44(librisid_18628412).pdf application/pdf 12.6 MB
1987_44(librisid_18628413).pdf application/pdf 20.1 MB
1987_44(librisid_18628414).pdf application/pdf 21.0 MB
1987_44(librisid_18628417).pdf application/pdf 27.6 MB
1987_44(librisid_18628419).pdf application/pdf 21.5 MB
1987_44(librisid_18628420).pdf application/pdf 35.8 MB
1987_44(librisid_18628423).pdf application/pdf 17.2 MB
1987_44(librisid_18628429).pdf application/pdf 25.1 MB
1987_44(librisid_18628434).pdf application/pdf 33.7 MB
1987_44(librisid_18628448).pdf application/pdf 20.4 MB
1987_45(librisid_16312994).pdf application/pdf 40.6 MB
1987_46(librisid_16312996).pdf application/pdf 92.8 MB
1987_47(librisid_16312993).pdf application/pdf 110.5 MB
1987_48(librisid_16312992).pdf application/pdf 80.9 MB
1987_49(librisid_16479462).pdf application/pdf 14.9 MB
1987_5(librisid_16005831).pdf application/pdf 79.8 MB
1987_50(librisid_16479461).pdf application/pdf 58.0 MB
1987_51(librisid_16888887).pdf application/pdf 115.2 MB
1987_52(librisid_16313000).pdf application/pdf 43.4 MB
1987_53(librisid_16313002).pdf application/pdf 50.2 MB
1987_54(librisid_16313003).pdf application/pdf 86.5 MB
1987_55(librisid_16313001).pdf application/pdf 193.7 MB
1987_56(librisid_16313004).pdf application/pdf 58.1 MB
1987_57(librisid_16313005).pdf application/pdf 45.7 MB
1987_58(librisid_16313011).pdf application/pdf 216.1 MB
1987_59(librisid_18628486).pdf application/pdf 79.6 MB
1987_6(librisid_16312972).pdf application/pdf 148.3 MB
1987_60(librisid_16313006).pdf application/pdf 37.1 MB
1987_61(librisid_16313007).pdf application/pdf 41.0 MB
1987_62(librisid_16313013).pdf application/pdf 158.9 MB
1987_63(librisid_16313008).pdf application/pdf 43.3 MB
1987_64(librisid_16313014).pdf application/pdf 79.5 MB
1987_65(librisid_16479448).pdf application/pdf 35.9 MB
1987_66(librisid_16313009).pdf application/pdf 84.7 MB
1987_67(librisid_17381749).pdf application/pdf 29.5 MB
1987_68(librisid_16313015).pdf application/pdf 172.7 MB
1987_69(librisid_16313016).pdf application/pdf 95.4 MB
1987_7(librisid_16005829).pdf application/pdf 100.6 MB
1987_70(librisid_16313017).pdf application/pdf 35.0 MB
1987_71(librisid_16313021).pdf application/pdf 61.7 MB
1987_72(librisid_16918201).pdf application/pdf 143.1 MB
1987_73(librisid_16313018).pdf application/pdf 58.3 MB
1987_74(librisid_16313020).pdf application/pdf 90.8 MB
1987_75(librisid_16313022).pdf application/pdf 60.0 MB
1987_8(librisid_16312965).pdf application/pdf 41.0 MB
1987_9(librisid_16312973).pdf application/pdf 73.3 MB