Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar (SOU) 1922-1999 i digitaliserat format. För vissa av omslagen gäller ej licensvilkoren för CC0 utan dessa kan omfattas av upphovsrätt.

Kontaktperson: Anders Blomgren

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
PDF
Storlek
497.6 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
1966_1(librisid_13881877).pdf application/pdf 119.8 MB
1966_10(librisid_13881960).pdf application/pdf 33.4 MB
1966_11(librisid_13927007).pdf application/pdf 61.9 MB
1966_12(librisid_14556314).pdf application/pdf 105.4 MB
1966_13(librisid_13881969).pdf application/pdf 20.5 MB
1966_14(librisid_13881990).pdf application/pdf 186.2 MB
1966_15(librisid_13882005).pdf application/pdf 53.3 MB
1966_16(librisid_13881999).pdf application/pdf 92.1 MB
1966_17(librisid_13927089).pdf application/pdf 39.1 MB
1966_18(librisid_13881998).pdf application/pdf 70.7 MB
1966_19(librisid_13881938).pdf application/pdf 66.4 MB
1966_2(librisid_13881915).pdf application/pdf 33.3 MB
1966_20(librisid_13927091).pdf application/pdf 18.7 MB
1966_21(librisid_13881967).pdf application/pdf 26.2 MB
1966_22(librisid_13881994).pdf application/pdf 36.8 MB
1966_23(librisid_13881955).pdf application/pdf 127.2 MB
1966_24(librisid_13881941).pdf application/pdf 81.8 MB
1966_25(librisid_14180983).pdf application/pdf 86.5 MB
1966_26(librisid_14227393).pdf application/pdf 103.4 MB
1966_27(librisid_13927077).pdf application/pdf 38.9 MB
1966_28(librisid_13881964).pdf application/pdf 91.1 MB
1966_29(librisid_13882003).pdf application/pdf 128.4 MB
1966_3(librisid_13881972).pdf application/pdf 215.2 MB
1966_30(librisid_13881977).pdf application/pdf 153.5 MB
1966_31(librisid_13881979).pdf application/pdf 166.9 MB
1966_32(librisid_13881992).pdf application/pdf 68.6 MB
1966_33(librisid_13927086).pdf application/pdf 96.4 MB
1966_34(librisid_13882004).pdf application/pdf 47.5 MB
1966_35(librisid_13881981).pdf application/pdf 78.3 MB
1966_36(librisid_13881996).pdf application/pdf 71.2 MB
1966_37(librisid_13881988).pdf application/pdf 49.7 MB
1966_38(librisid_13927096).pdf application/pdf 30.4 MB
1966_39(librisid_13881989).pdf application/pdf 60.3 MB
1966_4(librisid_13881844).pdf application/pdf 30.6 MB
1966_40(librisid_13881997).pdf application/pdf 44.1 MB
1966_41(librisid_13927074).pdf application/pdf 82.0 MB
1966_42(librisid_13882009).pdf application/pdf 106.6 MB
1966_43(librisid_14680733).pdf application/pdf 34.9 MB
1966_44(librisid_13882013).pdf application/pdf 189.9 MB
1966_45(librisid_14680734).pdf application/pdf 16.8 MB
1966_46(librisid_13926994).pdf application/pdf 97.2 MB
1966_47(librisid_13927036).pdf application/pdf 113.2 MB
1966_48(librisid_13926993).pdf application/pdf 107.2 MB
1966_49(librisid_14181026).pdf application/pdf 166.4 MB
1966_5(librisid_13881949).pdf application/pdf 23.1 MB
1966_50(librisid_13927039).pdf application/pdf 75.5 MB
1966_51(librisid_13927038).pdf application/pdf 67.9 MB
1966_52(librisid_13882015).pdf application/pdf 50.5 MB
1966_53(librisid_13927026).pdf application/pdf 52.2 MB
1966_54(librisid_13882010).pdf application/pdf 111.8 MB
1966_55(librisid_14180986).pdf application/pdf 155.0 MB
1966_56(librisid_13927027).pdf application/pdf 57.2 MB
1966_57(librisid_13927022).pdf application/pdf 44.0 MB
1966_58(librisid_13926989).pdf application/pdf 46.9 MB
1966_59(librisid_13927028).pdf application/pdf 104.8 MB
1966_6(librisid_13927019).pdf application/pdf 57.0 MB
1966_60(librisid_14180988).pdf application/pdf 96.9 MB
1966_61(librisid_13882006).pdf application/pdf 113.9 MB
1966_62(librisid_13927001).pdf application/pdf 39.1 MB
1966_63(librisid_13927012).pdf application/pdf 129.6 MB
1966_64(librisid_13927040).pdf application/pdf 35.1 MB
1966_65(librisid_13882011).pdf application/pdf 160.6 MB
1966_66(librisid_13927017).pdf application/pdf 106.9 MB
1966_67(librisid_13926982).pdf application/pdf 164.6 MB
1966_68(librisid_13882014).pdf application/pdf 88.4 MB
1966_69(librisid_13927021).pdf application/pdf 85.5 MB
1966_7(librisid_13881946).pdf application/pdf 59.3 MB
1966_70(librisid_13927013).pdf application/pdf 293.9 MB
1966_71(librisid_13927025).pdf application/pdf 154.2 MB
1966_72(librisid_13927032).pdf application/pdf 23.9 MB
1966_73(librisid_13927102).pdf application/pdf 101.9 MB
1966_8(librisid_13881945).pdf application/pdf 26.0 MB
1966_9(librisid_13881983).pdf application/pdf 70.7 MB