Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar (SOU) 1922-1999 i digitaliserat format. För vissa av omslagen gäller ej licensvilkoren för CC0 utan dessa kan omfattas av upphovsrätt.

Kontaktperson: Anders Blomgren

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
PDF
Storlek
497.6 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
1955_1(librisid_13576634).pdf application/pdf 63.6 MB
1955_10(librisid_13576650).pdf application/pdf 30.2 MB
1955_11(librisid_13881882).pdf application/pdf 137.1 MB
1955_12(librisid_13576645).pdf application/pdf 111.9 MB
1955_13(librisid_13576520).pdf application/pdf 92.1 MB
1955_14(librisid_13576695).pdf application/pdf 191.3 MB
1955_15(librisid_13576649).pdf application/pdf 17.1 MB
1955_16(librisid_13881837).pdf application/pdf 205.1 MB
1955_17(librisid_13576624).pdf application/pdf 37.4 MB
1955_18(librisid_13576709).pdf application/pdf 41.3 MB
1955_19(librisid_13881950).pdf application/pdf 42.8 MB
1955_2(librisid_13576632).pdf application/pdf 107.3 MB
1955_20(librisid_13881931).pdf application/pdf 35.5 MB
1955_21(librisid_13483387).pdf application/pdf 222.7 MB
1955_22(librisid_13881929).pdf application/pdf 37.3 MB
1955_23(librisid_13576691).pdf application/pdf 62.5 MB
1955_24(librisid_13576656).pdf application/pdf 36.3 MB
1955_25(librisid_13576527).pdf application/pdf 161.8 MB
1955_26(librisid_13483245).pdf application/pdf 87.2 MB
1955_27(librisid_13538122).pdf application/pdf 105.6 MB
1955_28(librisid_13537872).pdf application/pdf 85.5 MB
1955_29(librisid_13881883).pdf application/pdf 120.2 MB
1955_30(librisid_13881884).pdf application/pdf 107.5 MB
1955_31(librisid_13483289).pdf application/pdf 232.4 MB
1955_32(librisid_13881834).pdf application/pdf 208.0 MB
1955_33(librisid_13576693).pdf application/pdf 42.7 MB
1955_34(librisid_13576646).pdf application/pdf 109.6 MB
1955_35(librisid_13576648).pdf application/pdf 70.5 MB
1955_36(librisid_13576654).pdf application/pdf 12.7 MB
1955_37(librisid_13483193).pdf application/pdf 51.4 MB
1955_38(librisid_13483301).pdf application/pdf 79.7 MB
1955_39(librisid_13483266).pdf application/pdf 50.9 MB
1955_3_4(librisid_14227483).pdf application/pdf 12.0 MB
1955_40(librisid_13483185).pdf application/pdf 37.9 MB
1955_41(librisid_13483186).pdf application/pdf 67.2 MB
1955_42(librisid_13483184).pdf application/pdf 100.4 MB
1955_43(librisid_13483205).pdf application/pdf 65.5 MB
1955_44(librisid_13483195).pdf application/pdf 197.3 MB
1955_45(librisid_13483190).pdf application/pdf 92.6 MB
1955_46(librisid_13483208).pdf application/pdf 9.0 MB
1955_47(librisid_13483192).pdf application/pdf 140.4 MB
1955_48(librisid_13483168).pdf application/pdf 45.1 MB
1955_49(librisid_13483408).pdf application/pdf 116.1 MB
1955_5(librisid_13576647).pdf application/pdf 44.8 MB
1955_50(librisid_13483206).pdf application/pdf 54.7 MB
1955_51(librisid_13483188).pdf application/pdf 129.2 MB
1955_52(librisid_13483187).pdf application/pdf 66.3 MB
1955_53(librisid_13496829).pdf application/pdf 164.5 MB
1955_54(librisid_13483182).pdf application/pdf 21.8 MB
1955_6(librisid_13576653).pdf application/pdf 51.7 MB
1955_7(librisid_13881706).pdf application/pdf 151.1 MB
1955_8(librisid_13576721).pdf application/pdf 142.0 MB
1955_9(librisid_13576651).pdf application/pdf 70.2 MB