Fornsvenska handskrifter

Innehåller KB:s fornsvenska handskrifter. Mappstrukturen innehåller handskriftens signum.

Kontaktperson: Katinka Ahlbom

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
236.3 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
003897451,6900001,w,1,,fp.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,10,4v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,100,49v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,101,50r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,102,50v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,103,51r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,104,51v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,105,52r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,106,52v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,107,53r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,108,53v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,109,54r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,11,5r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,110,54v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,111,55r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,112,55v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,113,56r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,114,56v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,115,57r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,116,57v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,117,58r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,118,58v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,119,59r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,12,5v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,120,59v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,121,60r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,122,60v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,123,61r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,124,61v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,125,62r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,126,62v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,127,63r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,128,63v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,129,64r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,13,6r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,130,64v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,131,65r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,132,65v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,133,66r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,134,66v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,135,67r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,136,67v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,137,68r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,138,68v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,139,69r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,14,6v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,140,69v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,141,70r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,142,70v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,143,71r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,144,71v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,145,72r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,146,72v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,147,73r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,148,73v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,149,74r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,15,7r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,150,74v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,151,75r.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,152,75v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,153,76r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,154,76v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,155,77r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,156,77v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,157,78r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,158,78v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,159,79r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,16,7v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,160,79v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,161,80r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,162,80v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,163,81r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,164,81v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,165,82r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,166,82v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,167,83r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,168,83v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,169,84r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,17,8r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,170,84v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,171,85r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,172,85v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,173,86r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,174,86v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,175,87r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,176,87v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,177,88r.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,178,88v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,179,89r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,18,8v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,180,89v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,181.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,182.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,183,90r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,184,90v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,185,91r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,186,91v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,187,92r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,188,92v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,189,93r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,19,9r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,190,93v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,191,94r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,192,94v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,193,95r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,194,95v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,195,96r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,196,96v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,197,97r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,198,97v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,199,98r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,2,,fpi.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,20,9v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,200,98v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,201,99r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,202,99v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,203,100r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,204,100v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,205,101r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,206,101v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,207,102r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,208,102v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,209,103r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,21,10r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,210,103v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,211,104r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,212,104v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,213,105r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,214,105v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,215,106r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,216,106v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,217,107r.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,218,107v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,219,108r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,22,10v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,220.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,221.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,222.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,223,109r.tif image/tiff 25.2 MB
003897451,6900001,w,224,109v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,225,110r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,226,110v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,227,111r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,228,111v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,229,112r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,23,11r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,230,112v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,231.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,232.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,233,113r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,234,113v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,235,114r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,236,114v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,237,115r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,238,115v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,239,116r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,24,11v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,240,116v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,241,117r.tif image/tiff 25.3 MB
003897451,6900001,w,242,117v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,243,118r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,244,118v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,245,119r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,246,119v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,247.tif image/tiff 25.6 MB
003897451,6900001,w,248.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,249,120r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,25,12r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,250,120v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,251,121r.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,252,121v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,253,122r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,254,122v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,255.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,256.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,257,123r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,258,123v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,259,124r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,26,12v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,260,124v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,261,125r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,262,125v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,263,126r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,264.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,265.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,266.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,267,127r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,268,127v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,269,128r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,27,13r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,270,128v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,271,129r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,272,129v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,273,130r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,274,130v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,275,131r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,276,131v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,277,132r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,278,132v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,279,133r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,28,13v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,280,133v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,281,134r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,282,134v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,283,135r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,284,135v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,285,136r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,286,136v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,287,137r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,288,137v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,289,138r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,29,14r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,290,138v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,291,139r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,292,139v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,293,140r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,294,140v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,295,141r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,296,141v.tif image/tiff 25.3 MB
003897451,6900001,w,297,142r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,298,142v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,299,143r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,3,1r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,30,14v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,300,143v.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,301,144r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,302,144v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,303,145r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,304,145v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,305,146r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,306,146v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,307,147r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,308,147v.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,309,148r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,31,15r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,310,148v.tif image/tiff 25.6 MB
003897451,6900001,w,311,149r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,312,149v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,313,150r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,314,150v.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,315,151r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,316,151v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,317,152r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,318,152v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,319,153r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,32,15v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,320,153v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,321,154r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,322,154v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,323,155r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,324,155v.tif image/tiff 25.6 MB
003897451,6900001,w,325,156r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,326,156v.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,327,157r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,328,157v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,329,158r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,33,16r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,330,158v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,331,159r.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,332,159v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,333,160r.tif image/tiff 25.3 MB
003897451,6900001,w,334,160v.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,335,161r.tif image/tiff 25.3 MB
003897451,6900001,w,336,161v.tif image/tiff 25.6 MB
003897451,6900001,w,337,162r.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,338,162v.tif image/tiff 25.6 MB
003897451,6900001,w,339,163r.tif image/tiff 25.3 MB
003897451,6900001,w,34,16v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,340,163v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,341,164r.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,342,164v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,343,165r.tif image/tiff 25.3 MB
003897451,6900001,w,344,165v.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,345,166r.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,346,166v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,347,167r.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,348,167v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,349,168r.tif image/tiff 25.2 MB
003897451,6900001,w,35,17r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,350,168v.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,351,169r.tif image/tiff 25.3 MB
003897451,6900001,w,352,169v.tif image/tiff 25.6 MB
003897451,6900001,w,353,170r.tif image/tiff 25.2 MB
003897451,6900001,w,354,170v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,355,171r.tif image/tiff 25.1 MB
003897451,6900001,w,356,171v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,357,172r.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,358,172v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,359,173r.tif image/tiff 25.3 MB
003897451,6900001,w,36,17v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,360,173v.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,361,174r.tif image/tiff 25.3 MB
003897451,6900001,w,362,174v.tif image/tiff 25.2 MB
003897451,6900001,w,363,175r.tif image/tiff 25.0 MB
003897451,6900001,w,364,175v.tif image/tiff 25.3 MB
003897451,6900001,w,365,176r.tif image/tiff 25.2 MB
003897451,6900001,w,366,176v.tif image/tiff 25.3 MB
003897451,6900001,w,367,177r.tif image/tiff 25.1 MB
003897451,6900001,w,368,177v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,369,178r.tif image/tiff 25.2 MB
003897451,6900001,w,37,18r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,370,178v.tif image/tiff 25.5 MB
003897451,6900001,w,371,179r.tif image/tiff 25.2 MB
003897451,6900001,w,372,179v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,373,180r.tif image/tiff 25.2 MB
003897451,6900001,w,374,180v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,375,181r.tif image/tiff 25.0 MB
003897451,6900001,w,376,181v.tif image/tiff 25.3 MB
003897451,6900001,w,377,182r.tif image/tiff 25.1 MB
003897451,6900001,w,378,182v.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,379,183r.tif image/tiff 25.2 MB
003897451,6900001,w,38,18v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,380,183v,iss.tif image/tiff 25.4 MB
003897451,6900001,w,381,,bpi.tif image/tiff 25.2 MB
003897451,6900001,w,382,,bp.tif image/tiff 25.3 MB
003897451,6900001,w,383,,us.tif image/tiff 5.7 MB
003897451,6900001,w,384,,fs.tif image/tiff 8.4 MB
003897451,6900001,w,385,,os.tif image/tiff 5.7 MB
003897451,6900001,w,386,,r.tif image/tiff 7.9 MB
003897451,6900001,w,387,,fb.tif image/tiff 33.1 MB
003897451,6900001,w,39,19r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,4,1v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,40,19v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,41,20r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,42,20v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,43,21r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,44,21v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,45,22r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,46,22v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,47,23r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,48,23v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,49,24r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,5,2r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,50,24v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,51,25r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,52,25v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,53,26r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,54,26v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,55,27r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,56,27v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,57,28r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,58,28v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,59,29r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,6,2v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,60,29v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,61,30r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,62,30v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,63,31r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,64,31v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,65,32r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,66,32v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,67,33r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,68,33v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,69,34r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,7,3r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,70,34v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,71,35r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,72,35v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,73,36r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,74,36v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,75,37r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,76,37v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,77,38r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,78,38v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,79,39r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,8,3v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,80,39v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,81,40r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,82,40v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,83,41r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,84,41v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,85,42r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,86,42v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,87,43r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,88,43v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,89,44r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,9,4r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,90,44v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,91,45r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,92,45v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,93,46r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,94,46v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,95,47r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,96,47v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,97,48r.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,98,48v.tif image/tiff 25.7 MB
003897451,6900001,w,99,49r.tif image/tiff 25.7 MB